Geluidoverlast en Gezondheid

In de publicatie Slim onderweg naar een stillere en gezonde stad, uit mei 2017  wordt informatie verstrekt over “De betekenis van geluid voor mensen”  en worden Normen voor geluid in Nederland uitgelegd. Deze publicatie is gebaseerd op een uitgebreid advies van de Gezondheidsraad (2014), getiteld Geluid en gezondheid (PDF).

In nevenstaande afbeelding word de relatie getoond tussen Blootstelling aan lawaai en gezondheidseffecten

 Deze publicatie is een uitgave van het programma “Slimme en Gezonde Stad” en uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Slimme en Gezonde Stad is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten en kennisinstellingen.

Voor meer info zie Slimme en Gezonde stad

Slim onderweg naar een stillere en gezonde stad (PDF) biedt inzicht in de mogelijkheden om te werken aan een stillere en gezonde stedelijke omgeving. De focus ligt op gezondheidsaspecten van geluidshinder en de beleving van geluid in de openbare ruimte. De publicatie draagt praktische oplossingen, inspirerende voorbeelden en maatregelen aan die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van de geluidsomgeving.