Standpunten Politieke partijen

Politieke partijen nemen duidelijke standpunten in tegen geluidoverlast in de Krimpenerwaard

In de afgelopen periode heeft de actiegroep Geluidoverlast Krimpenerwaard de politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is over de forse en vaak terugkerende geluidoverlast door motoren in onze gemeente en het handhaven daarvan, in het bijzonder in stiltegebieden.  Alle partijen geven aan dat zij overschrijding van de wettelijke normen niet acceptabel vinden, en dat handhaving noodzakelijk is.

Willem Schoof van de partij Gemeente Belang Krimpenerwaard verwoordt glashelder dat het gebruik van motoren op de dijken waar nodig aan banden dient te worden gelegd door middel van een snelheidsbeperking en/of een verbod.

Het CDA zegt: ´Overlast, in welke vorm dan ook, is ongewenst en als vastgestelde normen worden overtreden dient tot handhaving te worden overgegaan.”.

De Christen Unie is van mening dat : “Overheid en politie dienen ervoor te zorgen dat regels gemaakt èn gehandhaafd worden”. De SGP stelt dat “Wettelijke normen dienen gehandhaafd te worden.”

De actie groep heeft vele steunbetuigingen gekregen uit Haastrecht, Vlist, Stolwijk, Schoonhoven, Bergambacht, Bergstoep, Hekendorp en Oudekerk aan de IJssel. Het is duidelijk dat de problematiek van geluidoverlast door motorrijders voor veel inwoners in de gehele Krimpenerwaard een belangrijk probleem is.

De actiegroep gaat binnenkort weer in gesprek met B&W Krimpenerwaard, om in een positief overleg te onderzoeken welke maatregelen, haalbaar zijn om de overlast te beperken.

Via onderstaande link kunt u de standpunten van de politieke partijen lezen.

Standpunten Politieke Partijen Krimpenerwaard over Geluidoverlast