Reacties van Bewoners

Hierbij een aantal ingekomen reacties

Vlist
wij vinden met name de motoren erg hinderlijk, zit je lekker buiten, kun je elkaar niet verstaan en ga je van armoede maar naar binnen, jammer
Graag meld ik mij aan bij dit initiatief. Zelf ervaar ik de motoren ook als zeer hinderlijk. Ik ben door de flyer van dit initiatief op de hoogte gebracht.
Lekkerkerk
Ik heb als bewoner van de Voorstraat in Lekkerkerk ook overlast van motorrijders, die vooral ’s zondags in (grote) groepen over de dijk rijden. Bovendien vaak tegen het verkeer in op deze eenrichtingsweg, hetgeen de verkeersveiligheid bepaald niet ten goede komt.
Haastrecht
Wij wonen in de hoek  Prov.weg 228 / Brede weg in Haastrecht.
We hebben erg veel last van de motoren , vooral als we buiten op het terras zitten.
Er zijn motoren die je op 200  m. van tevoren al aan hoort komen en na 200.m. nog onacceptabel geluid produceren, daar moet toch iets aan te doen zijn.
Motoren totaal verbieden is een vorm van discriminatie, want een BMW motor maakt minder geluid dan diverse combi auto’s. Verder er moet een verbod komen om de geluiddemper te vervangen, standaard geluiddemper voldoet aan de wettelijk eisen. En de politie moet haar werk doen betreffende deze overlast en wangedrag van diverse motorrijders, niet alleen zomers.
Maar wat denkt u over de vliegtuigen die laag overkomen en hun geluidsoverlast en vervuiling. Wel eens gekeken als de scholen uitgaan, bromfietsen, moeders die met een noodgang naar schoolrijden om even hun kind te halen, herrie en millieu vervuiling. Ook van blaffende honden, katten, ganzen enz.
Zelf jaren motor gereden, motor bijna geluidloos. Nu niet meer is gewoon niet leuk om motor te rijden over de dijk, door gevaarlijke inhaal maneuvres van haastige automobilisten. Ofwel het is niet de motor maar de berijder, de mens die zorgt voor geluidsoverlast. Zit je lekker op je balkon, beneden buren feestje barbeque aan en muziek enz. Geluidsoverlast en millieu vervuiling. Pak de kern aan.
Bergambacht
Hierbij melden wij ons aan voor dit initiatief, wij wonen aan de Hogedijk 120 te Bergambacht.
Schoonhoven
Wij wonen aan de Montignylaan in Schoonhoven. Ondanks het verbod dat er in de zomermaanden geen motoren de Lekdijk op mogen, wordt dit verbod veelvuldig aan de motorlaars gelapt. Er is overigens ook geen handhaving, het ophangen van een bord dat je dijk met je motor niet op mag, helpt geen donder als er ook niet bekeurd wordt.
De gemeente Krimpenerwaard heeft naast de groentedrogerij DIKA een parkeerterrein aangelegd. Dat nu dienst doet als startpunt voor straatracen maar ook motoren starten hier hun run richting rotonde bij de AH of zelfs richting Cabauw. De geluidsoverlast en de stankoverlast van het verbrande rubber is heel erg groot. Er worden snelheden behaald van meer dan 200 km!
1: Geluidsoverlast kent twee aspecten. Allereerst individuele motoren die ver boven de wettelijke norm zitten, maar ook grote groepen (paar weken geleden telde ik er 51 achter elkaar op de polderweg alhier, nota bene een formeel provinciaal stiltegebied) tamelijk luidruchtige motoren, die bij elkaar het geluid van een opstijgend vliegtuig produceren.
2: De wettelijke normen zijn er, maar de politiek (zie wethouder Neven) stijgert bij de handhaving. Handhaving blijft een overheidstaak, dus de inspanning zal gericht moeten blijven op het overtuigen van onze bestuurderen.
Motoren maken, net zoals auto’s geluid. Motoren maken vaak meer lawaai doordat de uitlaten minder zwaar zijn. Vooral de lage tonen dragen ver. Onnodig lawaai wordt veroorzaakt door geknutsel aan de motoren. Dure gecompliceerde metingen kunnen dat aantonen. Het is echter niet effectief. Het wordt via de sociale media snel bekend dat zo’n meting wordt uitgevoerd en van veel (oudere) motoren is het maximale geluidniveau niet bekend. Onnodig lawaai wordt ook (vooral) veroorzaakt door te hard rijden en optrekken.
Vandaar, op veel plaatsten snelheids meting (traject meting).
Haastrecht
Wij wonen in de hoek  Prov.weg 228 / Brede weg in Haastrecht.
We hebben erg veel last van de motoren , vooral als we buiten op het terras zitten.
Er zijn motoren die je op 200  m. van tevoren al aan hoort komen en na 200.m. nog onacceptabel geluid produceren, daar moet toch iets aan te doen zijn.
Bij grote groepen heb je de indruk dat ze elkaar op jutten.
Haastrecht
Wat fijn dat er inwoners zijn ,die in aktie komen voor dit zeer hinderlijke motorenverkeer ,voornamelijk in de weekenden. Al jaren ben ik bezig met dit grote probleem,en de voormalige burgemeester,mv Meppelink uitgenodigd op de thee,op een mooie zonnige zondag,om dit helse kabaal, van voorbij razende motoren van dichtbij mee te maken.
Mv.Meppeling werkte op geen enkele wijze mee,en mij ter ore kwam dat de gemeente raad van Krimpenerwaard een stugge ,hardleerse gemeenteraad is,die slecht of nauwelijks luistert naar de burger,laat staan in aktie komen. Op geen enkele wijze is men bereid hier wat aan te doen, laat staan een discussie op gang brengen,of in aktie komen om daar wat aan te doen,men is immers laks en verschuild zich achter anderen. Het is een schande dat de burger zo slecht gehoord wordt.
Bij deze nodig ik op een mooie zonnige zondag de gemeenteraad uit op de thee,om dit spektakel van dichtbij mee te maken ,tot een gesprek komt het niet,dus dan de conversatie maar non-verbaal meemaken. Kom dat horen boeren burgers en buitenlui. Al jaren kom ik niet buiten ,en op mijn schaarse vrije zondag, dat ik vrij ben,dienende de zieke mens als beroep ,ook in het weekend. Ben ik genoodzaakt deze binnen door te brengen. Hartelijk dank gemeenteraad Krimpenerwaard,voor u meedenken en meeleven. Het heeft mijn woongenot voor eeuwig verpest.
Stolwijk
Inderdaad hoor je in stolwijk motoren met veel lawaai optrekken van rotonde naar rotonde. En ook kan je ze vaak horen als ze langs de vist rijden met veel kabaal. Wij storen ons al lange tijd aan.
Een paar ideeën:
1. Aanwezigheid politie bij controles is m.i. essentieel i.v.m. potentieel geweld. Maar wellicht besparing mogelijk door metingen te laten uitvoeren door deskundige vrijwilligers onder bescherming van politie.
2. Relevante politieke partijen zich duidelijk laten uitspreken of zij voorstander/tegenstander zijn van concrete maatregelen. T.z.t. kan op basis daarvan een stemadvies worden gegenereerd. Heeft natuurlijk alleen zin bij een substantieel aantal via email bereikbare sympathisanten.
3. Bevordering toerisme staat redelijk hoog op de prioriteitenlijst bij de gemeente. Wellicht kunnen vrijwilligers op een aantal weekenddagen op toeristische knooppunten de toeristen enqueteren over hun beleving van motor(geluid)overlast.
Als het probleem zo groot wordt dat er bij herhaling burgerlijke onrust ontstaat (groepen boze buurbewoners blokkeren Vlisterdijk, e.d.) zal er ongetwijfeld meer actie van overheidswege komen. Maar dan moet wel eerst het pad zijn gevolgd van massaal vreedzaam protest (petitie).
Haastrecht
De geluidsoverlast is een groot probleem ook voor aanwonenden van de provinciale weg en de dorpskernen
Haastrecht
Wonend langs de Provincialeweg Oost is het zeker op zonnige dagen een onvoorstelbaar en asociaal geraas van (groepen) motoren. Sowieso wordt er vanuit het dorp komend na de rotonde richting Oudewater als gekken gereden, alsof er langs de dijk geen mensen meer wonen.
Haastrecht
Ook wij wonen vlak bij de Bredeweg in Haastrecht. Als ’s zomers motoren met veel lawaai voorbij komen kunnen ook wij ons niet verstaanbaar maken in de tuin. Dat is vervelend, maar het duurt meestal niet erg lang. Het is juist wel leuk wanneer groepen (oude) motoren, trekkers of auto’s langskomen die je vanuit je tuin kunt bekijken. Dan nemen we dat ‘lawaai’ wel op de koop toe.
Haastrecht
Wij ervaren in zomers weekenden idd veel geluidsoverlast van bepaalde typen en groepen motoren. Dit geldt overigens ook voor andere motorvoertuigen. Deze overlast neemt naar ons gevoel toe. Gesprekken in de tuin moeten worden gestaakt totdat soms honderden motoren, groepen solexen, scooter en autoraces die vanaf de zwembadparkeerplaats ontstaan, weer voorbij zijn. Buiten het feit dat een gesprek niet kan worden voortgezet is wordt het geluid als zeer irritant ervaren.
Schoonhoven
Ik ondersteun dit initiatief, maar ik heb geen creatief idee en ik vind ook dat de wethouder betrokkenen met een kluitje in het riet stuurt.
Ook de Opweg in Schoonhoven (tussen Fransekade en Beneluxlaan) maakt deel uit van het motorrondje en op zaterdag en vooral zondag is met regelmaat de herrie oorverdovend. Op werkdagen is het vaak stiller dan in het weekend. Toegegeven, dat komt niet alleen door de motoren, want ook cabrioclubs, oudetrekkerclubs, klassiekevrachtwagenclubs, brommerclubs en wat nog wordt aangedreven door een verbrandingsmotor en in groepsverband wordt bereden, levert een ronkende bijdrage.
Toch zijn motoren de grootste herriemakers en hoewel een enkele motor flink wat lawaai kan produceren, zijn het vooral de groepen motorrijders die horen en zien doen vergaan. Een normaal gesprek is niet mogelijk. Het lijkt ook of het aantal motorrijders toeneemt, waardoor de groepen groter worden.
Overigens vind ik ook hard rijden een probleem.
Geluidsregels zijn opgesteld omdat er overeenstemming was over het nut ervan, maar zonder handhaving hebben die regels geen zin. Een wethouder zegt niet te willen handhaven met als argument dat dit te lastig en te duur is, dat klinkt nogal willekeurig. Regels zijn er nou juist om willekeur te voorkomen. En als die wethouder deze regels naast zich neerlegt, welke regels komen hem dan nog meer niet zo goed uit? Daarbij: ik overzie niet de omvang van de groep inwoners die last heeft van dit geluidsprobleem, maar ik ben wel benieuwd naar hun gewicht in de kostenbatenanalyse van die wethouder.
De verantwoordelijkheid voor het oplossen van een probleem in de openbare ruimte neerleggen bij de inwoners vind ik nogal gemakzuchtig en een fopspeen bovendien. Natuurlijk kan de overheid burgers om suggesties vragen als er een probleem moet worden opgelost, maar ik begrijp dat er in dit geval niets gebeurt als die burgers niet met voorstellen komen. Dat is de omgekeerde wereld.
De oplossing ligt bovendien voor de hand: de wethouder toont zich een betrouwbaar vertegenwoordiger van ons bestuur en komt de toezeggingen na die in 2014 zijn gedaan.
Haastrecht
Wij ervaren de geluidsoverlast van motoren als zeer hinderlijk. De gemeente moet de oorspronkelijk gedane toezeggingen van de burgemeester uitvoeren. Als dat gebeurt zijn we al een heel eind verder. Zelf heb ik geen aanbevelingen.
Lopik
mijn zoon woont in een mooie villa wijk te Lopik, grenzend aan de reinaldaweg. Zijn huis staat te koop; kreeg kijkers en helaas toen kwam er een grote club motorrijders langs. Deze mensen schrokken zo van het lawaai dat de belangstelling voor dit mooie huis meteen voorbij was
Schoonhoven
Pak het wat breder op: het gaat over alle polderwegen in de Krimpenerwaard.
Er is ook veel sluip verkeer.
In 2015 is op de Bovenberg een fietser overleden door iemand die met bestelwagen met aanhanger van Schoonhoven naar Stolwijk reed: puur sluipverkeer. Die had over de 210 en 207 moeten rijden. Zelfs in het vonnis bij de rechtbank is hier niets over gezegd.
Ik heb toen 2 uur het verkeer geregeld en aan iedere automobilist gevraagd waar die vandaan kwam en waar die naar toe moest. Het was voor 90 % sluipverkeer !!
Ik heb daarover brieven geschreven naar het HHK en de gemeente.
Resultaat was een vriendelijk briefje dat ze het in hun beleid zouden meenemen en hartelijk dank voor mijn hulp bij de verkeerschaos.
Schoonhoven
Woon op de Bovenberg: heb in de zomer veel last van agrariers, die tot diep in de nacht (soms tot 24 uur) met grote trekkers , soms 3 achter elkaar, het gras binnen halen. Slapen is er dan niet bij.
Vaak de politie gebeld, want hun omgevingsvergunning loopt maar tot 22 uur, maar ze krijgen waarschijnlijk geen bekeuring , want na 6 weken gaan ze opnieuw los.
In het weekend ook veel last van grote groepen motorrijders.
Wij wonen ook in het stiltegebied: dat kent geluidsregels.
Haastrecht
Wij wonen aan de Steinse Dijk en ergeren ons ook aan die herrie.
Als de overheid niets doet dan zit er niets anders op dan samen protesteren, bv spandoeken en blokkades. Dat brengt publiciteit, urgentie en hopelijk resultaat.
Groet en succes, Cor
Automatische Db meters plaatsen ( gelijk snelheid overtreding meters ) en via het justitieel incasso bureau een bekeuring sturen. Het kost een aantal jaren maar effect zal het hebben.
Vlist
Graag wilde ik de West Vlisterdijk te Vlist toevoegen aan het rijtje probleemgebieden die op uw site worden genoemd. Vanaf maart tot en met eind oktober rijden er op zondagmiddagen vrijwel onophoudelijk motoren over de dijk. Daarnaast ieder weekend in het voorjaar en de zomer wel een paar georganiseerde toertochten van allerlei voertuigen zoals ronkende Solexen, bulderende racewagens, oude trekkertjes, Porsches etc. etc. Dit terwijl de West Vlisterdijk tot een stiltegebied behoort en toertochten van gemotoriseerd
verkeer volgens de wet verboden zijn in stiltegebieden (Artikel 4.3.1 verboden activiteiten in stiltegebieden). Door de week zijn het racemotoren die ’s avonds de dijk gebruiken om met hoge snelheid door de bochten te scheuren, en daarmee niet alleen geluidsoverlast geven, maar ook een zeer gevaarlijke situatie op de weg creëren.
Inmiddels is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat geluidsoverlast zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, zelfs schadelijker dan roken (Van Kempen & Houthuijs, 2008). Daarom is het onbegrijpelijk dat de gemeente, die verantwoordelijk is voor het welzijn van haar burgers, zo weinig doet om dit probleem aan te pakken.
Bergambacht
Op de Zuidbroek in Bergambacht hebben we ook veel last van geluidshinder door motoren
Alles wat “te hard” is is hinderlijk. Maar om 1 doelgroep als zondebok uit te kiezen is niet reeel. Er zijn meer geluidbronnen. Wat dacht u van het grote zware landbouw verkeer als forse bron van herrie, om maar 1 voorbeeld te noemen. Er zijn ook mensen die genieten van de mooie sound van een V8 auto motor terwijl een ander er van baalt.
Idee : plaats een microfoon langs de weg, die de decibellen meet. En verbindt dat met een bord, waarop dan een groene of rode smiley verschijnt. Net als bij snelheidsmetingen. Dat geeft de rijder gelijk een gevoel van “oeps, er wordt op me gelet”. En dan wordt de volgende keer vanzelf het gas wat minder ver opengedraaid.
Graag wil ik uitvoerig reageren op uw actie. Ik houdt het nu even kort. Geluidmeting aan motorvoertuigen is volgens mij niet de oplossing. De metingen zijn gecompliceerd en door de lage tonen met een lange golflente niet nauwkeurig en dus juridisch aanvechtbaar. Ga liever over op een stringent controleren van de gereden snelheid. (Veel) te hard rijden veroorzaakt een hoop lawaai en dus overlast.
Haastrecht
Wij wonen op de Veerlaan. Daar wordt door de bestuurders van de  motoren extra gas gegeven als zij zowel over de brug komen of vanaf de dijk. Ook belanden zij vaak aan bij Cafe Over de Brug. Bij het starten laten zij de motoren nog even draaien, niet stationair maar met regelmatig extra gas. U kunt wel nagaan wat voor herrie is als er zomaar 20 motoren wegrijden. Ook hier moet wat aangedaan worden.
Misschien wilt u dit meenemen mocht u nog gesprekken hebben met de wethouder cq burgemeester. Op de lekdijk schijnt wel afsluiting te kunnen waarom in de kern Haastrecht.
Haastrecht
Dank voor je bericht Tony, ik las het artikel in de krant over de geluid overlast van de motoren. ben ik het helemaal mee eens inderdaad als ze gewoon rustig voorbij zoeven niets aan de hand maar regelmatig geven ze ineens een enorme stoot gas wat gepaard gaat met heel veel herrie. het plan om de snelheid te verlagen op de prov. weg is larie koek zolang als er geen controle is op de snelheid haalt dat niets uit hetzelfde geldt voor de A12 waar 130 km per uur mag worden gereden prima snelheid  zo lang je je er aan houdt rechts passeren wat niet mag gebeurt te veel evenals dat een tennismaatje van me vertelde als ik haast heb tijd ik daar gerust 160 km per uur want er is toch nooit controle. Ik zou best als vrijwilliger met een laserapparaat de snelheid overtreders bijvoorbeeld op de Bredeweg waar 30 km. per uur mag worden gereden vreemd overigens en waar men soms met wel 60-80 km per uur rijdt naar ik schat. de snelheid willen meten van de hardrijders. pet op mijn kop en lachen roei ik denk ik veel geld binnen maak ik de afspraak dat dit ten goede komt aan een goed doel
Fijn dat jullie deze overlast aanpakken. Het is te jammer dat je niet kan genieten van het mooie weer op je balkonnetje, omdat het zo’n herrie is.
Ik kan het goed begrijpen dat mensen uit de Vlist en omgeving het behoorlijk zat zijn, het is niet alleen in de Vlist dat de motoren ernstig geluidsoverlast veroorzaken ook in Schoonhoven kan je Zondags niet rustig buiten zitten van de geluids overlast vooral de rondweg naar het veer is bijzonder erg. Het is een goed idee om dit probleem in breder verband aan de orde te stellen en in de publiciteit te brengen regionaal of landelijk.
Haastrecht
Onderken het probleem. Kwestie van handhaven en meer prioriteit geven.
Groet, Hans
Haastrecht
Het is zeer noodzakelijk dat er actie wordt genomen. Wonende bij de kruising Veerlaan-Steinsedijk onder vinden wij het gehele jaar door overlast van motoren, maar ook van luidsprekende groepen wielrenners.
Met name in de lente (begin motorseizoen, weer de motor uit proberen, voor namelijk de meest luid druchtige) en de zomer ( zondags ongeveer 4 tot 6 groepen van 3 tot 20 motoren. Daar het een hoek betreft bestaat de overlast uit het sterk afremmen en op gang komen in de Veerlaan. Aan onze zijde Steinsedijk is het geluid van snel optrekken en schakelen, met name die motoren met speciale uitlaten, reden om in de zomer in het weekend naar binnen te gaan vanaf het terras. Onverantwoord is het dat “sportmotoren” (gelijk Assen) proberen binnen zeer korte afstand tot ver boven de 80 km te komen. Zeer onveilig is het dat in de zomer op zondag tourritten worden georganiseerd van 50-60 ( eenmaal 85) motoren richting Hekendorp.
Enkele jaren geleden is door mij aan B en W een brief geschreven over dit probleem en deze is niet eens beantwoord. Ik hoop van harte dat het probleem (ook van de Steinsedijk) nu wel goed opgepakt kan worden.
Haastrecht
Hierbij onderschrijf ik de hinder van geluidsoverlast van met name motoren die op een mooie zomerdag de rust in onze Krimpenerwaard verstoren. Controle van geluidsproductie van motoren op zich en snelheidscontrole kan de overlast beperken.
Storend is het meten met 2 maten: als een horecagelegenheid/zalencentrum/theater een geringe geluidsoverschrijding in Db veroorzaakt, staat de overheid klaar in de handhaving met alle gevolgen van dien. Bij motorgebruik wordt nauwelijks of geen controle uitgevoerd.
Haastrecht
Absurde waanzin dat honderden malloten die hun geweldige kracht/macht kunnen( niet mogen) tonen via ongedempt uitlaatlawaai. Daarmee wensen op te vallen en er hersenloos zelf van genieten. Met helm op is die open uitlaat te begrijpen om in hun hersenloze koppen als genot door te dringen. Mijn briefjes naar politie met verzoek eens lawaaifuiken op te stellen zoals bij een alcoholcontrole werden nooit geantwoord.
Haastrecht
Ik heb indertijd contact gehad met Mw. Evenhuis over geluidsoverlast op de Prov.weg , wij wonen n.l. op de hoek Prov.weg/ Brede weg no. 41 , ik werd niet gehoord, het probleem was als of het mijn probleem was en niet de gemeente of van haar.
Oudekerk a.d. IJssel
Woon in ouderkerk a d ijssel, met de rondweg achter ons huis. Dat is in de zomer geregeld een racebaan voor motoren, en van die jonge gasten in snelle auto’s. Echt vervelend, ze racen diverse keren heen en weer terwijl jij lekker in de tuin wil zitten.
Het gaat niet om de “gewone” motorrijders, die rijden rustig.
Meer handhaving zou wel wenselijk zijn!
Schoonhoven
Ik ben blij met jullie actie en website. Ik woon in Schoonhoven uren wandel en fiets graag op de Lekdijk. Helaas is dit bij mooi weer niet meer te doen ivm. geluidsoverlast en uitlaatgassen. Daarbij gevaarlijk vanwege de hoge snelheid en het in groepen rijden. Mijn optie : alle binnenwegen en dijk tot stiltegebied verklaren en verboden voor motorrijders. Het zijn immers geen natuurliefhebbers
Haastrecht
Erg veel last op mooie dagen. Wij wonen vlak naast de Steinsedijk en soms komt er motoroptocht / colonne langs die soms wel 3 kwartier duurt. Prachtige apparaten vaak, maar het verziekt de boel met zoveel lawaai.. leuk hoor wonen in een landelijke omgeving, kan af en toe net zo goed langs de A12 gaan wonen..
Haastrecht
Wat een goed initiatief. In de zomer/lente in het weekend en mooie dagen hebben wij erg veel last van voorbij komende motoren op de steinse dijk vanaf onze tuin in de ruyterstraat. Soms is een groep zelfs zo groot dat het geluid een kwartier duurt. Gesprekken in de tuin moeten gestaakt worden omdat we elkaar gewoon niet kunnen verstaan. Ik hoop dat er wat aan gedaan kan worden.
Hekendorp
Ook in hekendorp speelt dit probleem omdat er in Driebruggen een motorclub bijna elke zondag vertrekt richting lekdijk. Via hekendorp /Haastrecht met inderdaad vele motoren die de norm overschrijden. Die dus echt zonder problemen onze contreien veel overlast bezorgen.
Volgens mij is er wettelijk vastgelegd dat motorvoertuigen een maximum dB aan geluid mogen produceren. Alleen heeft een wet alleen zin als er ook gehandhaafd wordt. Ik rij zelf sinds 1989 motor, en heb nog nooit een geluidscontrole meegemaakt. Ik zorg er voor dat mijn motor niet meer geluid maakt dan nodig is. Doordat de overheid niet kan of wil controleren en handhaven sluiten we wegen maar af voor motoren. Degenen die zich wel aan de wet houden en geen onnodige herrie maken worden daardoor gedupeerd. Dat is in mijn ogen gewoon discriminatie op het gebruik van een motorfiets en niet op herrie of snelheid. Mijn mening is dat je onnodige herrie gewoon aan de kant moet zetten, rijverbod met het voertuig totdat het in orde is.
Bergstoep
Ook de dijk tussen Bergstoep en Schoonhoven is een probleemgebieden. Regelmatig gebruiken motorrijders dit dijkvak als racebaan en regelmatig vliegt er een uit de bocht. De motoren zullen toch ook echt op geluidsniveau moeten worden gecontroleerd
Schoonhoven
Ik, als recreatieve fietser, ervaar dat fietsen tussen Lopikerkapel en Schoonhoven over de Lekdijk v.v. als gevaarlijk. Ik doel op die individuele motorrijder, die maling heeft aan de maximumsnelheid.
Helaas moeten hierdoor de goeden lijden onder de kwaden en heb ook zeker geen hekel aan motorrijders, maar helaas zijn maatregelen nodig
Bergambacht
Wij wonen aan de Lekdijk te Bergambacht en hebben ook veel hinder van de motorfietsen welke te veel geluid maken.
De uren tussen 12:00 en 18:00 op zondag en voornamelijk in de zomer vluchten wij naar binnen en of naar de Veluwe maar daar rijden ze ook.
Het probleem is dat er geen goeie geluidsmeter/meting is bij de politie en ook geen capaciteit qua personeel.
Schoonhoven
Natuurlijk is actie tegen geluidoverlast iets waar ik achter kan staan, als we met een groep vinden dat normen worden overschreden. Wel heb ik problemen met de manier waarop u dit aan de orde stelt.
Op uw website is de mogelijkheid een vraag te beantwoorden, een soort mini-enquête: “Heeft u, op zonnige dagen als u buiten wilt zijn, ook geluidsoverlast van motoren die meer lawaai maken dan wettelijk is toegestaan?”
U begint met de omstandigheid van een zonnige dag. Als u consequent bent, zou de vraag zonder deze beperking moeten worden gesteld. Waarom de toevoeging “als u buiten wilt zijn”? Echter waar ik bezwaar tegen maak, is de stelling in uw vraag van geluidoverlast van motoren die meer lawaai maken dan wettelijk is toegestaan. Uw vraag is daardoor meer emotioneel gemotiveerd, dan feitelijk. Wie kan nl bepalen wat de wettelijke normen zijn van maximaal toegestaan motorgeluid, zonder daarvoor geijkte meetapparatuur te gebruiken en die normen te kennen? Voor mij dus een bijzonder suggestieve vraagstelling.
Ik begrijp heel goed dat als er een grote groep motorrijders over een weg rijdt, dit kan worden ervaren als hinderlijk. Door de grote groep wordt meer geluid geproduceerd dan door een enkele motorfiets. Dit echter is niet verboden bij wet. Wat volgens mij veel bezwaarlijker is, is de motorrijder die met een veel te hoge snelheid rijdt. Hoog in toerental accelererende motoren veroorzaken volgens mij meer geluid en dus ergernis dan een groep motorijders, die rustig toerend langs komt rijden. Nederland is relatief klein, er zijn veel motoren ons land en op mooie zomerdagen gaan veel motorrijders toeren. Daardoor kan volgens mij de indruk worden gewekt dat er teveel geluid wordt geproduceerd. Overigens vind ik het onterecht dat er voornamelijk naar motorrijders wordt gekeken. Ik hoor regelmatig auto’s met hoge snelheid langsrijden, wat door mij als net zo hinderlijk wordt ervaren als een te hard rijdende motor.
Volgens mij is een deel van de problemen te ondervangen door frequenter snelheidscontroles te (laten) houden, dan actie te voeren tegen geluidoverlast.
Als het mogelijk is mag de wethouder op zondag middag bij mij op het terras thee drinken dan weet hij gelijk wat ik bedoeld.
deze motoren rijden zo niet in Duitsland dan kunnen ze hem gelijk laten omdat de uitlaat niet aan de normen voldoet
Als liefhebber van motorrijden wil ik toch even reageren op de vele reacties. De geluidsoverlast van motoren wordt daar toch teveel op een hoop gegooid, waarmee de indruk wordt gewekt dat alle motoren teveel geluid produceren. Zelf hinder ik ook aan motoren die het nodig vinden een vervangingsuitlaat toe te passen. Echter de meeste motoren rijden met standaard uitlaten en die voldoen aan de wettelijke eisen. Zelf rijd ik vaak zondagochtend met mijn buurman een rondje over de mooie wegen. Ik kan u zeggen dat fietsers vaak schrikken omdat ze ons niet aan horen komen als wij van achteren naderen. Ook bij het passeren van paardenruiters nemen wij de snelheid af tot 30 km/h en gaan wij maximaal om de ruiter heen. Motorrijders zijn in verschillende caterogieen onder te verdelen. Toermotoren gebruiken geen vervangingsuitlaten. Dit wordt meer toegepast bij sportieve motoren en choppers. Vroeger gold de term loud pipes saves lifes. Dit is allang niet meer van toepassing en ook niet nodig. Hier stoor ik mij ook mateloos aan, omdat juist zij het verpesten voor alle motorrijders. Ook rijden in grote groepen is niet verstandig, omdat het geluid dan heftiger wordt waargenomen. Maximaal 5-6 rijders is veel beter. Uw uitleg over meten van geluid komt uit een schrijven van de MAG (motorrijders actie groep) waar ik ook zelf lid van ben. Gelukkig begreep ik dat de MAG ook is ingeschakeld om tot en oplossing te komen. Zij weten als geen ander dat het belang van motoren en bewoners bovenaan staat om een tot een goede oplossing te komen die voor beide partijen bevredigend is. Vaak wordt snelheid ook door motorrijders aangerekend. Ik kan u melden dat bijna alle auto’s vanaf de rotonde in Haastrecht richting de Vlist veel harder dan 30 km/h rijden. Daar zitten ook vele bewoners uit de wijk Bergvliet bij en mensen die misschien nu klagen over geluidsoverlast. Ik bedoel hiermee te zeggen dat mensen ook in de spiegel moet kijken en afvragen of ze zelf wel alle verkeersregels netjes handhaven. Iedereen rijdt weleens te hard. Ook ik. Je moet je er wel van bewust zijn dat anders weggebruikers daardoor geen gevaar oplopen.
Ik ben aanwezig geweest bij de uitleg in verband met de renovatie van de Bredeweg .
Hier worden dan optische versmallingen gerealiseerd (dat wordt een flop).
En tevens vertelde de toenmalige Burgemeester Evenhuis dat er contacten waren gelegd en de afspraak was gemaakt met de Politie Rotterdam die zijn wel in het bezit van de benodigde apparatuur on geluid te meten .(het loopt de spuigaten uit met uitlaat pijpen als concerven blikjes en dan op de Brede weg nog even extra gas geven.
Als de weg klaar is komen die meten.
De huidige wethouder weet daar volgen zijn zeggen niets van of wil daar niets van weten.
Ik heb de wethouder vorige week een mail gestuurd waar dit instaat
Schoonhoven
Wij wonen aan de Lekdijk West, direct buiten de bebouwde kom van Schoonhoven.
Daar staat een bord 60 km/u, voor vele motorrijders teken om het gas open te draaien.
Ook personenauto’s en busjes maken veel lawaai, o.i. zou de maximumsnelheid hier eerder 30 km/u moeten zijn, omdat de huizen dicht aan de weg liggen en zelfs bij lagere snelheden de autobanden, vooral op natte weg, veel geluid maken.
De Lekdijk is een geliefd wandeltraject, als verbindingsweg voor gemotoriseerd verkeer is de parallel lopende N-weg veel geschikter.
Het inrijverbod, dat geldt in het weekend voor motorfietsen die vanad de Hem van west naar oost willen, wordt massaal genegeerd en niet gehandhaafd.
Het dodelijk ongeval in 2016 heeft daarin ook geen verandering gebracht.
Wij steunen uw actie dan ook van harte.
Bergambacht
Goeden dag, Heb bijna niets te klagen over de gemeente Krimpenerwaard,
alleen wil ik dit even zeggen. We wonen aan de Veerweg, de weg naar de veerpont en de dijk, in Bergambacht en dit is fijn wonen.
Als we zomers buiten zitten en er komen motoren langs oké, maar er zijn sommige motoren die zo hard knetteren dat als ze de dijk op gaan naar Lekkerkerk of Ammerstol dat je ze daar als ik op het balkon nog hoor. Dit is wel erg veel geluid. hoop dat hier wat aan gedaan kan worden. Ook voor de mensen die aan deze route’s wonen. Hoor graag van u. Mvg., L.C. van der Linden.
Schoonhoven
Zojuist heb ik me aangemeld. Ik wil graag nog melden dat motors ook overlast in de Veerstraat (Schoonhoven) veroorzaken. Op zich geen problemen met motors, maar er zijn aardig wat bestuurders die bewust even hun motors extra hard laten draaien en dat is in zo’n smal straatje echt heel irritant. Het echoot. Vinden sommige motorrijders fantastisch, maar ze denken niet aan de bewoners. Op de dijk zie ik geregeld motorrijders als ze daar niet mogen rijden. Helaas rijden ze vaak heel hard, levensgevaarlijk.
Schoonhoven
De lekdijk-west in schoonhoven maakt deel uit van een graag gekozen motorroute. Het slingerend karakter en de goede kwaliteit van het wegdek nodigen grote groepen motorrijders uit. Dit geeft vooral in de weekenden op zomerse dagen veel geluidoverlast.
Om dit te ontmoedigen geldt in het weekend alleen in de richting van schoonhoven een inrijverbod voor motoren. Helaas wordt hier niet op gehandhaafd terwijl dit toch heel makkelijk is.
Opvallend is wel dat in de grote steden zonder pardon wordt gehandhaafd en met groot succes, terwijl dit in de Krimpenerwaard niet mogelijk is? Misschien dat de verantwoordelijke wethouder van de Krimpenerwaard dit kan uitleggen?
Schoonhoven
Zeer goed initiatief! Als de vele motorrijders die over (onder andere) de Lekdijk knallen zich gewoon aan de verkeers- en geluidsvoorschriften zouden houden zou er al veel gewonnen zijn. Waarom mogen motorrijders meer decibellen produceren dan autorijders? Of is dat niet zo?
Schoonhoven
Wij wonen in Schoonhoven, in de Veerstraat, net voorbij de poort. Sommige motorfietsen vinden het heel leuk om onder de poort de motor even extra te laten loeien, dat weerklinkt het zo lekker hard. Ook in de Veerstraat zelf geven ze graag even extra gas, het geluid weerkaatst dan tegen de muren. Op het dakterras (achter ons huis) schrikken we ons dan rot.
Waarom kan er geen decibelmeter in de Veerpoort gehangen worden met een camera om te flitsen bij overschrijding van een bepaalde norm? Ook al is die norm voor verschillende motoren niet hetzelfde, er is vast wel een nivo waar geen enkele normale motor boven mag komen. Ik weet zeker dat die overschreden wordt, het geluid is soms tegen de pijngrens aan.
Haastrecht
Zoals zo veel mensen ui de Krimpenerwaard ergeren wij ons mateloos aan het vele verkeer en vooral herrie dat over de Bredeweg rijd. Racen word ook regelmatig gedaan.
Wij gaan veelal naar binnen omdat je in de tuin niet meer normaal met elkander kan praten.
Nu er weer een nieuwe wijk (Bos en Water) is bijgekomen betekent dat nog meer verkeer en geluid.
Wordt het niet eens tijd voor een nieuwe rondweg?
Bergambacht
Naar aanleiding van het stukje in de krant over geluidsoverlast het volgende.
Wij wonen in een appartementen complex met goede geïsoleerde ramen aan de Veerweg in Bergambacht en hebben verschrikkelijk veel hinder van de motoren die hier iedere dag zodra het mooi weer wordt langs denderen met heel veel herrie. Ook op een achterwiel rijden schromen ze niet. Er wordt bij de rotonde bij het Texaco Benzine station gas gegeven en je ziet ze nauwelijks en dan zitten ze al op de pont. Op het balkon zitten met mooi weer is er niet bij want je kan dan elkaar niet verstaan van de herrie. Ze geven op deze weg ook nog eens extra gas.
Hebben dit al aangekaart bij Rijkswaterstaat die tegenover ons hun kantoor hebben maar zeggen dat ze daar niets aan kunnen doen. ook al aangegeven bij de gemeente maar zonder resultaat.
Hoop dat er hier voor snel een oplossing kan worden gevonden. Soms is het een gezelschap van 60 motoren tegelijk. dus oorverdovend.
Schoonhoven
Wij wonen vanaf onze pensionering sedert enkele jaren in Schoonhoven aan de Lekdijk , een plaats die wij hebben gekozen vanwege het prachtige uitzicht en de rust. Helaas is die rust de laatste jaren verloren gegaan door het agressieve lawaai en gevaar, ( niet meer veilig kunnen wandelen ) van de motoren die in grote aantallen en met hoge snelheid en veel lawaai over de dijk scheuren. De bedoeling was ,dat dit ons laatste woning zou zijn, helaas zullen wij nu moeten zoeken naar een minder stressvolle omgeving. Wij verafschuwen wat er nu gebeurd, het voelt als een verkrachting van deze van oorsprong prachtige en rustige omgeving
en hebben ook medelijden met de mensen die vroeger hun kinderen veilig over de dijk naar school konden laten fietsen en er konden wandelen. Politie komen wij nooit tegen, dus wij zijn en blijven slachtoffer van deze situatie en voelen ons machteloos.
Ik vind het altijd heel vervelend als ik in de zomer buiten ben en er opeens een groep motorrijders die met een te harde snelheid, en sommige ook een kapotte motor langs rijden! Ik zou het erg fijn vinden als iemand er wat aan doet.
ik vind het erg vervelend dat er steeds niks aan gedaan word. ik vind dat de motoren moeten worden verboden. ik vind het steeds zeer hinderlijk.
Haastrecht
Wij wonen aan de Provinciale Weg Oost in Haastrecht en ondervinden ontzettend veel overlast van motoren je hoort ze kilometers ver al aan komen Ons valt het op dat het op gezette tijden steeds dezelfde motors zijn die vlgs ons EVEN een rondje Oudewater – Gouda doen. En ZOOOO hard, niet normaal Daar moet toch controle op komen.
Schoonhoven
Als secretaris van de VEAL ( Vereniging Eigenaren Appartementen Lopikerhof) te Schoonhoven kan ik bevestigen dat wij geluidsoverlast ervaren van motorrijders die met name ’s avonds en in de weekenden er een spel van maken om bij hun route vanaf de rotonde Lopikerplein naar het veer, et gaspedaal open draaien en daarbij zeer veel geluid produceren. Het gaat dan met name om kleine groepen motorrijders die er een wedstrijdje van maken om snel op het veer te zijn of de route over de Lekdijk te kiezen. Van de deelnemers aan tourritten hebben wij minder last, die houden er wel rekening mee.
Op mooie dagen gaat het toch wel om vele motoren waar wij overlast van ervaren. De geluidsoverlast is dan zo hinderlijk dat er mensen zijn die niet op hun balkon kunnen zitten. Borden met aanwijzingen en controles op geluidoverlast zouden kunnen bijdragen tot vermindering van deze geluidsoverlast.
Schoonhoven
Met mooi weer zeer veel last van motorrijders op de Lekdijk West te Schoonhoven.
Vlist
Graag steunen wij jullie tegen geluidsoverlast van motoren maar wat ons betreft ook de vliegtuigen.
Schoonhoven
Wij zijn het helemaal met jullie eens en steunen deze actie.
Wonen in Schoonhoven en hebben last va het verkeer op de CJ Roosweg
Goed initiatief.
wij als stripfiguren van Kuifje, vinden het ook heel vervelend.
Ammerstol
Ik woon langs de G.J.de Roosweg en kan u zeggen dat het het afgelopen weekend weer raak was met optrekkende motoren. Ook op de dijk werd er weer gescheurd. Dat mijnheer Neven geen actie wil ondernemen vind ik een schandaal. Ook het verzoek dat de bewoners zelf met creatieve oplossingen moet komen is nog schandaliger. De Gemeente is er voor de burgers en niet omgekeerd. Oplossingen zijn m.i. : a)zelf gaan handhaven zonder de wet te overtreden b) een motorclub uitnodigen om tijdens de dienst in de kerk van Dhr.Neven eens flink.te gassen. c) stemadvies om de partijen te kiezen die verklaren wel iets aan de overlast te doen.
Voorts kan de geluidsoverlast worden beperkt door het invoeren van een snelheidsbeperking bijv.60 km./uur. Tenslotte vraag ik mij af of bekend is wat de kleinstofuitstoot op de G.J.de Roosweg is. Dageljks rijden heel veel scholieren langs deze weg naar en van school. M.i. een ongezonde situatie.
Ammerstol
Geluidsoverlast van motoren wordt door ons als zeer hinderlijk ervaren.
We wonen in een landelijk gebied, waar ruimte voor de natuur en natuurgenieters is. Het is tevens eens stiltegebied.
Geluidsoverlast moet dus worden tegengegaan!
Ammerstol
Wij wonen aan de Lekdijk in Ammerstol. Het gaat niet alleen om de geluidsoverlast die op mooie dagen plaatsvind. Maar het is ook gewoon gevaarlijk voor de inwoners op de dijk te lopen als er van die grote groepen motorrijders voorbij komen. ’s Avonds zijn het vaak de gekken die proberen hoe hard ze kunnen rijden zonder van de dijk af te rijden en ook dat gaat met de nodige geluids overlast. Waarom kunnen ze bij ons ook niet de dijk voor de motorrijders afsluiten in het week-end zoals bij Schoonhoven en bij Willige Langerak?