Brief aan Gemeenteraad

Op 10 november hebben we onderstaande brief aan de Gemeenteraad van Krimpenerwaard gestuurd. We zijn benieuwd naar de reacties:

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard

Geachte raadsleden,

Wij -een groep verontruste bewoners van Haastrecht hebben een actiegroep opgericht om de geluidsoverlast van Motorfietsen aan de kaak te stellen. Wij ervaren, met name op dagen met mooi weer, veel overlast van motoren (en andere motorvoertuigen). We signaleren dat een fors deel van de motorrijders die  toeren in onze mooie Krimpenerwaard  de wettelijk bepaalde geluidsnormen overschrijdt. Dit doet afbreuk aan wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente.

We zijn er daarbij van overtuigd dat het mogelijk is om de overlast terug te dringen. Daarom willen we werk maken van het verminderen van de forse en vaak terugkerende geluidsoverlast door motoren.

We hebben diverse signalen gekregen dat dit probleem niet alleen in Haastrecht speelt, maar in de hele Krimpenerwaard. Er is echter nog geen organisatie of partij die zicht heeft op de omvang van de problematiek, laat staan dat de personen die de situatie willen veranderen elkaar hebben gevonden.  Wij starten onze werkzaamheden dan ook met activiteiten om meer zicht te krijgen op de omvang van de groep inwoners die overlast ervaart.  Wij willen de groep mensen die overlast ervaart in beeld brengen en een platform voor informatie-uitwisseling creëren. Vervolgens willen we samen met anderen werken aan de oplossing van de geluidsoverlast.

Dit heeft geresulteerd in het lanceren van de website https://geluidoverlast-krimpenerwaard.com/

We doen een uitnodiging aan inwoners van de Krimpenerwaard om zich aan te melden en actieve of minder actieve supporter te worden van onze activiteiten.

We constateren dat uw raad incidenteel aandacht besteedt aan het vraagstuk, maar dat de meningen over de urgentie nog verdeeld zijn.

Wij zullen de verschillende fracties binnenkort uitnodigen om te reageren op een aantal stellingen rondom de problematiek van geluidsoverlast in de Krimpenerwaard, en om ook uw plannen op dit thema uiteen te zetten. Dit met als doel om voor bewoners van onze gemeente inzicht te geven hoe uw partij zich inzet voor maatregelen gericht op de geluidsoverlast door motoren.

Wij vertrouwen er op dat uw Raad zich ervoor zal inzetten om goede voorstellen van onze kant om de geluidsoverlast te beperken uitgevoerd kunnen worden.

Met vriendelijke groet, namens het actiecomité,