Publieksactie

 

Melden Helpt!

We ontvingen diverse reacties waaruit bleek dat inwoners niet goed weten hoe ze hun klachten over overlast kunnen melden. Daarom geven we een kleine handleiding.  Melden van overlast kan gewoon bij de gemeente Krimpenerwaard. Voor de gemeente is een melding van geluidsoverlast een Melding woon- en leefomgeving

De Gemeente is verplicht om deze melding te behandelen en doet dit over het algemeen zorgvuldig.

 

 

Melden kan als volgt:

 1. Wat wilt U melden?
 • Hoofdcategorie: Wegen en Verkeer
 • Subcategorie : Verkeersoverlast
 • Omschrijving : <geef een beschrijving van de overlast die u ervaart>
 1. Locatie : uw woonplaats
 2. Foto bestand : niet noodzakelijk
 3. Wilt U op de hoogte blijven?? : JA, dan uw adres gegevens invoeren (niet verplicht)
 • Klik onderaan op “Versturen” en de melding is gereed

De Gemeente vindt het fijn om deze meldingen te ontvangen, op deze manier weet zij beter wanneer en waar sprake is van geluidoverlast. Schroom dus niet om, indien van toepassing, enkele keren per dag een melding te maken. Melden draagt ook bij aan het op de agenda zetten en houden van de overlastproblemen.

Daarom willen wij u alvast hartelijk danken voor de moeite die u doet om de overlast te melden.

Welkom

Deze website is bedoeld voor bewoners van de Krimpenerwaard die, met name in de zomer op mooie dagen, veel overlast ervaren van motoren (en andere motorvoertuigen) die de wettelijk bepaalde geluidsnormen overschrijden.

In de afgelopen jaren heeft een groep inwoners van Haastrecht elkaar gevonden, en besloten om werk te maken van de  forse en vaak terugkerende geluidoverlast door motoren.

We denken dat dit probleem niet alleen in Haastrecht speelt, maar in de hele Krimpenerwaard. Om erachter te komen of dat vermoeden klopt, willen we meer zicht krijgen op de omvang van de groep inwoners die overlast ervaart.  Met dat doel voor ogen lanceren we deze website. Het uiteindelijke doel is om samen met anderen te werken aan de oplossing van de geluidoverlast.

Wij hopen dat u ons initiatief wil steunen:

 • Wij kunnen u dan informeren over de activiteiten die we organiseren om de geluidoverlast te beperken.
 • U kunt dan met ons meedenken en bijdragen aan de oplossing.
 • Wij kunnen de gemeente op deze manier aantonen dat het probleem niet alleen speelt in Haastrecht, maar zich veel verder uitstrekt.

Aanmelden kan hier.

Let wel, we hebben geen problemen met motorrijders die lekker toeren en ervoor zorgen dat het geluid binnen de grenzen blijft. Het gaat om motoren, die zich niet aan de regels houden die we in Nederland met elkaar hebben afgesproken

Geluidoverlast afspraken met de Gemeente

In de tweede helft van 2014 heeft een bewonersgroep rond de Bredeweg in Haastrecht overleg gevoerd met Burgemeester & Wethouders van de gemeente Vlist over de geluidoverlast door voertuigen, voornamelijk motoren, die meer geluid produceren dan wettelijk is toegestaan.

Tijdens dit overleg is een petitie met zo’n 180 handtekeningen van omwonenden van de Bredeweg aan de Burgemeester overhandigd. De bewoners maken zich zorgen over de geluidshinder.

Toezeggingen

Naar aanleiding van dit overleg heeft Burgemeester Evenhuis op 13 oktober 2014 bij aanvang van de openbare informatieavond namens B&W de volgende toezeggingen gedaan:

Handhaving wettelijke geluidsvolumes

 • De wettelijke geluidsvolumes worden op de Bredeweg gehandhaafd. Hiervoor wordt overleg gepleegd met de driehoek (burgemeester, justitie en politie). De Handhaving zou op de volgende manier worden uitgevoerd:
 1. Borden worden geplaatst bij de ingang van de Bredeweg, bij de rotonde van Haastrecht en op het punt, waar u vanuit de Vlist, Haastrecht binnenrijdt.
 2. Geluidscontroles worden 6x per jaar uitgevoerd. Dit kan op goed gekozen momenten in de weekends vanaf het vroege voorjaar 2015. Daartoe zijn met de politie Haaglanden afspraken gemaakt over inleen van meetapparatuur en deskundig personeel. Dit zal een preventieve werking hebben.
 3. Publiciteit in de media. Door de maatregelen en effecten onder de aandacht van de plaatselijke en landelijke media te brengen, zal verdere ontmoediging plaatsvinden.

Huidige status

Handhaving wettelijke geluidsvolumes: er zijn de afgelopen drie jaren helaas geen activiteiten gesignaleerd, die wijzen op de naleving van de eerdere toezeggingen. Wel is er weer veel geluidoverlast ervaren veroorzaakt door motoren. Aangezien het aantal motorrijders in Nederland alleen maar groeit, is het te verwachten dat de overlast ook in 2018 weer verder zal toenemen.

In een overleg in oktober 2017 met Wethouder Pieter Neven en zijn ambtenaren is duidelijk geworden dat de Gemeente Krimpenerwaard niet van plan is om alsnog invulling te geven aan de eerdere toezeggingen om de wettelijke geluidsvolumes te handhaven. Handhaving van geluidsnormen is te lastig en te duur is de conclusie van de wethouder.

Wel heeft de Wethouder ons uitgenodigd om als bewoners  met creatieve ideeën te komen, die kunnen bijdragen aan de beperking van de overlast.
Deze handschoen pakken wij op. Daarom zijn we van plan om verschillende activiteiten te organiseren met als doel de geluidoverlast te verminderen.

Doet u mee?