Politiek

We denken dat de politiek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van de Geluidoverlast problematiek.

In deze tab vindt u brieven naar de gemeenteraad en de fractievoorzitters.

Hun reacties zullen hier ook vermeld worden.