Geluid van de Stilte wordt schaars goed (AD)

Afbeelding

Dinsdag 23 januari 2018

Door Peter Dijkgraaf

Volgens het CBS ondervindt bijna de helft van de Nederlanders hinder van herrie. Daarom is het een goede gedachte geweest van de stichting Groene Hart om een rondreizende expositie op te zetten met daarin de nadruk op de achttien officiële stiltegebieden in onze regio.

‘Het geluid van de stilte’, heet die tentoonstelling, die tot eind februari is te bewonderen in bezoekerscentrum De Veenweiden, in de volksmond meest De Vlinder genoemd, in Alphen.

Het lag zeer voor de hand, dat Grada Hooijmans, secretaris van het IVN (Instituut voor Educatie en Natuur) in Alphen dit onderwerp zou oppakken, want zij houdt op eigen initiatief al twee of drie keer per jaar stiltewandelingen door de natuur, meestal in Zeegersloot-Noord, maar ook elders in Alphen.

Schoonheid

“Ik ken lang niet alle vogels en plantjes, maar het gaat mij meer om wat je voelt en beleeft, de schoonheid van de natuur. Soms staan we stil en veel deelnemers gebruiken dat om hun gedachten op een rijtje te zetten”, aldus de 38-jarige Grada. Na de wandelingen wordt er nagepraat.

De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland steunen het initiatief van de stichting Groene Hart en twaalf gemeenten boden aan de expositie te huisvesten.

Grada Hooijmans en haar vriend Rob Bloemhoff gingen direct naar het Zuid-Hollandse provinciehuis voor de bijzonderheden over de tentoonstelling.

“Al sinds 1979 bestaan er stiltegebieden, dat zijn terreinen, waar minder dan 40 decibel geluid mag klinken met uitzondering van gebiedseigen geluid. In de loop der jaren zijn er, met name door Schiphol in het Groene Hart zes stiltegebieden geschrapt”, aldus Grada, die tot haar spijt niet midden in de natuur woont, maar in de Alphense nieuwbouwwijk Kerk en Zanen.

Het is logisch dat bijna de hele Krimpenerwaard, de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen tot de stiltegebieden worden gerekend, maar De Groene Jonker en Ruygeborg bij Noorden bijvoorbeeld niet. Dat zou komen door de overvliegende vliegtuigen, maar wellicht ook door trage molens op de provinciehuizen, want ook het Bentwoud telt nog niet mee.

Met dit beleid en de handhaving ervan is in 2030 zeker 30% van de stiltegebieden in ons land verdwenen. Dat is geen kreet van een paar milieuactivisten, maar die uitspraak is gebaseerd op harde cijfers van de Gezondheidsraad.

Op twee grote kaarten zijn de stiltegebieden goed te zien. Ernaast hangt een tiental posters, waarop de stilte in de natuur wordt belicht, variërend van aanwijzingen over hoe je te gedragen in stiltegebieden tot bespiegelingen onder de kop ‘Stilte begint bij jezelf’.

Dat laatste sluit aan bij het gevoelsleven van Grada Hooijmans, die ook vrijwilliger is bij het Stiltecentrum hartje Alphen. Daar komen op zaterdagmiddag veel plaatsgenoten bij elkaar om de gedachten even de vrije loop te laten zonder dat het geloof daar een rol in speelt. Vanuit die achtergrond is zij ook begonnen met haar stiltewandelingen in de natuur.

“Het lijkt erg bevlogen en dat zijn wij ook, maar we zijn daarnaast wel degelijk erg bezorgd over de natuur. Over de grote achteruitgang van vele soorten vogels, de insecten, andere dieren en planten. We zijn met zijn allen die natuur consequent aan het vernietigen”, wil Rob Bloemhoff graag kwijt. “Maar door het bezoeken van de tentoonstelling, iedere woensdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur, krijgen de mensen wellicht toch nog een andere kijk op de natuur en op zichzelf.”

Copyright AD Groene Hart

Het Kontakt dec 2017

Afbeelding

Reacties geluidsoverlast
Krimpenerwaard  Dinsdag 20 december 2017

Op de publieksactie ‘Geluidoverlast motorfietsen in de Krimpenerwaard’ zijn volgens de
initiatiefnemers verschillende reacties binnengekomen.
“Diverse inwoners van Haastrecht, Vlist, Stolwijk, Schoonhoven en Bergambacht hebben
een steunbetuiging geschreven op de website”, meldt secretaris Tony Hardenberg.
“Mensen zijn blij dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan het probleem, anderen
geven aan dat het ook bij hen speelt. Een aantal bewoners nodigt de politiek uit om op een
zomerse dag de overlast te ervaren en er zijn diverse ideeën geopperd om de overlast
terug te dringen.”
De actiegroep heeft een brief gestuurd aan alle fractievoorzitters van de politieke partijen
in de Krimpenerwaard met het verzoek om hun standpunt aan te geven in de
problematiek. Hardenberg: “We vinden bijvoorbeeld dat de wettelijk bepaalde
geluidsnormen en de stiltegebieden in de Krimpenerwaard gehandhaafd dan wel in stand
gehouden moeten worden. We nodigen alle inwoners van de Krimpenerwaard uit om de
enquête in te vullen en te reageren op de eventuele geluidoverlast in hun buurt.” Dit kan
via http://www.geluidoverlast-krimpenerwaard.com.
Copyright Het Kontakt