Melden helpt

Melden Helpt!
Melden van overlast kan gewoon bij de gemeente Krimpenerwaard. Voor de gemeente is een melding van geluidsoverlast een Melding woon- en leefomgeving. De Gemeente is verplicht om deze melding te behandelen en doet dit over het algemeen zorgvuldig. Als u op de rode knop klikt, kunt u direct een melding doen (als dat niet werkt, ga dan naar https://www.mijn-melding.nl/krimpenerwaard/melding.php).

Maak een filmpje van de overlast

Zoals bekend, zijn we in overleg met de lokale fractievoorzitters om van de overlast verlost te worden. Er wordt serieus naar ons geluisterd, máár men is ook beducht om maatregelen te treffen. We hopen dat de motorrijders geschrokken zijn van de commotie, en het komend weekend de motorfietsen thuis laten. Maar mocht dat niet het geval zijn, maak dan een filmpje vanuit uw huis, tuin, balkon of terras en stuur die aan ons. Op die manier kunnen we nog beter duidelijk maken wat er echt speelt. U kunt uw filmpjes zenden aan geluidoverlast.krimpenerwaard@gmail.com

Is er wel overlast?

De heer Leen Molenaar uit Vlist heeft in de afgelopen weken de pers gezocht om stelling te nemen tegen afsluiting van het gebied rondom het riviertje Vlist voor motoren in de weekeinden tussen 1 maart en 30 september.

Hij kan zich niet vinden in de constatering dat colonnes –’soms wel honderd motoren achter elkaar’- passeren, waarbij het ronkende geluid door de gehele buurt zou galmen. Waardoor het op een oorlogsgebied lijkt. Hij vindt de klachten van de bewoners verwerpelijk.

Dit vraagt om een reactie van de actiegroep geluidsoverlast Motorfietsen:

We horen deze geluiden vaker van mensen, zoals de heer Molenaar, die niet direct aan motorfiets routes wonen. De Heer Molenaar woont in een geluidsluw gebied, zo’n 120 meter van de weg, met daartussen gebouwen die het geluid dempen. De door hem ervaren geluiden zijn niet te vergelijken met de geluidhinder van bewoners die 10 á 20 meter van de weg wonen en ongevraagd overlast ervaren. Wat weer de oorzaak kan zijn van stress en andere gezondheidsklachten.

We begrijpen dat Molenaar, zelf motorrijder een wat andere perceptie heeft van hinderlijk motorgeluid. Bovendien willen we voor aanwonenden het motorrijden in het weekend ook beslist niet onmogelijk maken. Voor aanwonenden moet er een mogelijkheid zijn tot ontheffing. .Maar we willen echt voorkomen dat motorrijders uit heel Nederland in het weekend door onze stilte gebieden trekken en grote overlast blijven veroorzaken voor veel bewoners van onze gemeente.

We zijn ervan overtuigd dat – nu andere maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken- afsluiting in de weekenden van de route door het stiltegebied langs de Vlist een goede maatregel is die in een groot deel van de gemeente de overlast vermindert.

Hieronder een bloemlezing meldingen uit verschillende delen van ons gebied (namen en adres zijn bij ons bekend):

 • Inderdaad hoor je in Stolwijk motoren met veel lawaai optrekken van rotonde naar rotonde. En ook kan je ze vaak horen als ze langs de vist rijden met veel kabaal. Wij storen ons al lange tijd aan.
 • Ook de Opweg in Schoonhoven (tussen Fransekade en Beneluxlaan) maakt deel uit van het motorrondje en op zaterdag en vooral zondag is met regelmaat de herrie oorverdovend.
 • Vlist, Vanaf maart tot en met eind oktober rijden er op zondagmiddagen vrijwel onophoudelijk motoren over de dijk
 • Ook de dijk tussen Bergstoep en Schoonhoven is een probleemgebieden. Regelmatig gebruiken motorrijders dit dijkvak als racebaan
 • Ook in Hekendorp speelt dit probleem omdat er in Driebruggen een motorclub bijna elke zondag vertrekt richting lekdijk. Via hekendorp /Haastrecht met inderdaad vele motoren die de norm overschrijden. Die dus echt zonder problemen onze contreien veel overlast bezorgen.
 • De Lekdijk-west in Schoonhoven maakt deel uit van een graag gekozen motorroute. Het slingerend karakter en de goede kwaliteit van het wegdek nodigen grote groepen motorrijders uit. Dit geeft vooral in de weekenden op zomerse dagen veel geluidoverlast.
 • Wij wonen in een appartementen complex met goede geïsoleerde ramen aan de Veerweg in Bergambacht en hebben verschrikkelijk veel hinder van de motoren die hier iedere dag zodra het mooi weer wordt langs denderen met heel veel herrie
 • Ammerstol: Geluidsoverlast van motoren wordt door ons als zeer hinderlijk ervaren. We wonen in een landelijk gebied, waar ruimte voor de natuur en natuurgenieters is. Het is tevens eens stiltegebied. Geluidsoverlast moet dus worden tegengegaan!
 • Ik heb als bewoner van de Voorstraat in Lekkerkerk ook overlast van motorrijders, die vooral ’s zondags in (grote) groepen over de dijk rijden
 • De Kattendijk bij Gouderak is inmiddels een populaire route voor motorrijders en helaas is het zo dat het bijna standaard is geworden dat een motorfiets een hoog aantal decibellen produceert. Overlast is er niet alleen van groepen maar ook van individuele motorrijders die het onmogelijk maken op zonnige dagen buiten te zitten.
 • Nou hier aan de Veerweg in Bergambacht ronken ze ook in colonnes voorbij. En niet zo zachtjes ook. Soms tel ik er wel meer dan 50 achter elkaar.

“Onaantastbaar”

Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidshinder in Nederland, en binnen die categorie staat de motorfiets op de tweede plaats (na de bromfiets, maar vóór het vrachtverkeer). Niettemin geniet het tegengaan van motorherrie geen prioriteit. In rapporten over geluidsoverlast gaat het vooral over ‘contactgeluiden’ (lawaai dat wordt veroorzaakt door omwonenden) en over vormen van ‘akoestische vervuiling’ waaraan mensen in de buurt van luchthavens, fabrieken en snelwegen permanent worden blootgesteld. Geluidspieken die door accelererende motoren worden veroorzaakt – incidentele vormen van overlast – worden echter niet als ‘omgevingslawaai’ aangemerkt. Dat motoren buiten het blikveld van beleidsmakers vallen, blijkt ook uit het volgende. In het Klimaatakkoord is het streven vastgelegd om alle ‘gemotoriseerde tweewielers’ op termijn emissievrij (dus geluidsarm) te maken. Alle voertuigen waarvoor dit geldt, worden genoemd, behalve motoren. Kennelijk heeft de wetgever deze categorie over het hoofd gezien. Met als gevolg dat de ongeveer 800 duizend motorrijders in Nederland vooralsnog onaantastbaar zijn – en zich op zonovergoten dagen vaak ook zo gedragen. Met dank aan Sander van Walsum, Volkskrant 7 april 2020.

Verzoek aan burgemeester en wethouders

Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden,

Veel bewoners van de Gemeente Krimpenerwaard ervaren veel overlast van het geluid van honderden motorfietsen die op zonnige zater- en zondagen langs razen.

In het afgelopen weekeinde was de overlast dusdanig, dat deze problematiek zelfs geleid heeft tot besluitvorming in het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s. Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad kwamen wandelaars en fietsers op diverse plekken in het weekeinde in het gedrang en ontstonden er gevaarlijke situaties. Dat heeft geleid tot de mogelijkheid dat elke veiligheidsregio kan besluiten tot afsluiting van bepaalde wegen voor motorfietsen gedurende het Paasweekeinde.

Burgemeester Cazemier, u neemt binnenkort waarschijnlijk deel aan het overleg van de Veiligheidsregio Hollands midden.

Wij verzoeken u dringend om daar de volgende maatregelen te nemen:

 1. Afsluiting wegen langs de rivier de Vlist op zaterdagen en zondagen voor motorfietsen
 2. Afsluiten dorpskern Schoonhoven op zaterdagen en zondagen voor motorfietsen
 3. Afsluiten dorpskern Stolwijk op zaterdagen en zondagen voor motorfietsen
 4. Afsluiten dorpskern Haastrecht op zaterdagen en zondagen voor motorfietsen
 5. Handhaven afsluitingen

Nota Bene,

Het is vervelend dat de Corona crisis aanleiding moet zijn voor deze maatregelen. Zoals u weet speelt de overlast van motorfietsen als jaren voor de bewoners van de Krimpenerwaard. Wij verzoeken u dan ook om de maatregelen te nemen voor alle zomer weekenden, en niet alleen voor het Paasweekeinde. DE OVERLAST IS ER NIET ALLEEN MET PASEN!

Afsluiting van de wegen langs rivier de Vlist voor motorfietsen op zaterdag en zondag

Wij zijn uitgenodigd om ons verzoek toe te lichten in een oordeelsvormende commissie van de Gemeente Krimpenerwaard op 18 februari  j.l. en hebben daar tekst en uitleg gegeven. Wij hebben daar primair gepleit voor: “Afsluiting van de wegen langs rivier de Vlist voor motorfietsen op zaterdag en zondag van 1 mrt t/m 30 september; indirect zal dit ook effect hebben voor de dorpskernen Schoonhoven, Stolwijk en Haastrecht.”

De fractievoorzitters gaan nu in overleg met hun achterban en op basis daarvan wordt er verder gehandeld.

Hieronder kunt u onze presentatie inzien:

Geluidoverlast presentatie Fractievoorzitters 18 feb 2020 TH

‘Gebied rond de Vlist afsluiten voor motorrijders’

Het Kontakt

VLIST • Of het voorstel om het gebied rond het veenriviertje de Vlist af te sluiten voor motorrijders het haalt valt te betwijfelen, maar het zou de Actiegroep Geluidsoverlast Motorfietsen in een feeststemming brengen.

“Het wordt steeds drukker met motorrijders, die vanaf Haastrecht via Vlist naar Schoonhoven rijden om vervolgens hun route op de Lekdijk te vervolgen”, stelde woordvoerder Tony Hardenberg tegen de leden van commissie Samenleving. “Het lijdt tot stress en andere gezondheidsklachten bij de bewoners. Ze kijken nu al met angst en beven uit naar het voorjaar.”

Er zijn echt wel motorrijders die rekening houden met omwonenden, beaamde de woordvoerder, “maar een grote groep vindt het ronkende geluid van hun vervoermiddel puur genot. Dat galmt door de hele buurt. Hele colonnes komen tegenwoordig voorbij. Soms zijn het er wel honderd achter elkaar. Dan lijkt het wel op oorlogsgebied. Daarom is het ons veel waard om Vlist in het weekeinde, tussen 1 maart en 1 november, voor motorrijders af te sluiten ”

Met het plaatsen van verkeersborden hou je ze niet tegen, luidde de reactie van de commissie. “En daar zit’ m inderdaad de kneep”, gaf Hardenberg toe. “Alles valt en staat bij handhaving. Er zijn voorbeelden van gemeenten, die een verbod hebben ingevoerd. Je komt Elburg niet in. Daar moet je de motor buiten het dorp parkeren, anders krijg je een prent.”

De actiegroep vindt het vreemd dat in het stiltegebied kano’s varen, terwijl verderop het gas wordt opengetrokken. “Fluisterbootjes en ronkende motoren gaan niet samen”, meent Hardenberg. “Tien jaar geleden was de situatie nog te overzien en had ik hier niet gestaan. Nu is de kwestie urgent en vragen wij de gemeente om in te grijpen.”

Petra Klomp (Pro Krimpenerwaard) probeert de klacht op de politieke agenda te krijgen. “College wat kan je hier aan doen?”

Pieter van der Laan

Woongenot vergald door motorlawaai

‘Toen we hier ging wonen dachten we dat het een droomplek zou zijn’

donderdag 07 november 2019 Leestijd: 2 min.

Marjolein Schut, Redacteur De Monitor

Zie ook De Monitor uitzending van 10 nov 2019

4 jaar wonen Mirjam en Matthijs van der Vorm en hun 4 kinderen in hun ‘droomboerderijtje’ aan de Vlist, een riviertje dat door de Krimpenerwaard meandert. ‘We wonen aan een heel mooi dijkje. In een stiltegebied. Heel Hollands en heel idyllisch. Maar ons woongenot is door die motoren kapotgemaakt,’ vertelt Mirjam.

Het toerseizoen voor motoren is inmiddels voorbij, dus Mirjam en Matthijs kunnen weer opgelucht ademhalen. Als wij ze opzoeken voor onze uitzending over geluidsoverlast van motoren is de lucht dreigend en de dijkweg rustig. ‘Gegeven moment verlang je er bijna naar dat het oktober is en dat het weer regent. Het is nu lekker nat, lekker koud. Weinig overlast.’

‘Oorverdovend’

Een filmpje op de computer laat zien hoe het eruit ziet op mooie dagen: letterlijk honderden motoren scheuren langs hun huis. Mirjam: ‘Je ziet bijna tegen de lente op. Zodra de eerste zonnige weekenden komen, is het iedere zaterdag en zondag vanaf een uur of twaalf raak. De herrie is echt oorverdovend.’ Eraan ontsnappen kan niet, want het huis staat pal aan de dijk. ‘We vluchten dan naar achter in de tuin of in het huis, maar zelfs daar is er nog heel erg veel herrie. Je hebt dagen, dan zit het me tot hier!’

‘Zodra de eerste zonnige weekenden komen, is het iedere zaterdag en zondag vanaf een uur of twaalf raak. De herrie is echt oorverdovend.’

Mirjam van der Vorm

Qua geluid waren Mirjam en Matthijs wel wat gewend. Hiervoor woonden zij in een dorpje onder de rook van Schiphol. Mirjam: ‘Maar hier is veel meer lawaai.’ ‘Toen we hier net woonden dachten we: we hebben ons vergist, we gaan terug naar een rijtjeshuis. Dit hebben we echt volledig onderschat. Maar met een gezin met 4 kinderen verhuis je niet zo gemakkelijk,’ vult Matthijs aan.

‘Motorrijders zien het als een verworven recht om lawaai te maken’

De grootste boosdoeners zijn grote en kleinere groepen toerrijders. Probleem is dat die groepjes niet altijd in overtreding zijn. ‘Maar al die groepjes bij elkaar veroorzaken wel dat je bloeddruk door het plafond gaat.’ Matthijs hoopt dat de ‘bescheiden’ actiegroep in de Krimpenerwaard waar zij zich bij hebben aangesloten, ook landelijke impact heeft. ‘Wat mij betreft mag de wet aangescherpt worden.’

‘Op de vlucht’

Alleen al voor het welzijn van bewoners zou wat aan de overlast gedaan moeten worden. ‘Het is gewoon ongezond!’, vindt Mirjam. ‘Het geeft echt een stressreactie, mijn bloeddruk gaat ervan omhoog. Een flinke relatietest is het soms, vindt Matthijs. Mirjam: ‘Ik voel me op dat soort dagen een chagrijnig gestrest figuur, terwijl ik dat door de week echt niet ben. Aan het begin van de dag trek je het nog wel, maar na een paar uur ben je gewoon moe. Horendol letterlijk. Dan ben ik helemaal geprikkeld en kan ik van de kinderen niks meer hebben. Dan kan ik sowieso niks meer hebben, het is enige dat ik dan nog wil is weg. Zo snel mogelijk.’

En dat is dan ook wat ze tegenwoordig vaak doen. Matthijs: ‘Inmiddels hebben we een soort routine ontwikkeld. We weten inmiddels op welke dagen en hoe laat we ongeveer weg moeten zijn. Met mooi weer gaan we op zondagen op de vlucht. Wat leuks doen op een plek waar we wél rust hebben.’ Maar vrijwillig is dat allemaal niet. Mirjam: ‘Het is bijna intimiderend dat het op je leefomgeving zo’n ingrijpende invloed heeft. Toen we hier ging wonen dachten we dat het een droomplek zou zijn.’

 

Stiltegebied

Grote delen van de Gemeente Krimpenerwaard is een stiltegebied. Op de website van de Provincie Zuid-Holland (https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/stiltegebieden/) is dat als volgt omschreven:

Wat mag in een stiltegebied?

Om stiltegebieden zo stil mogelijk te houden gelden een aantal regels. Gemotoriseerd verkeer buiten de openbare weg, grootschalige evenementen of andere bronnen van lawaai zijn verboden. Gebiedseigen geluiden – zoals een boer die zijn land bewerkt met een tractor – zijn wel toegestaan. Die horen gewoon bij het beleven van het landelijk gebied. Alle activiteiten waarbij weinig lawaai ontstaat zijn toegestaan. U kunt er dus in alle rust genieten en zelfs actief recreëren.

Hoe stil is een stiltegebied?

De grenzen van de stiltegebieden zijn zo vastgesteld dat het geluid in de gebieden het grootste deel van de tijd de 40 decibel niet overstijgt. Dit is geen harde norm. Dit is te vergelijken met het geluid van zingende vogels. Natuurlijk ontkom je er in Zuid-Holland niet aan dat er af en toe een vliegtuig overvliegt, het verkeersgeluid door een bepaalde windrichting te horen is. Maar afgezien daarvan is de stilte die de bezoeker hier ervaart in Zuid-Holland onovertroffen. Daarbij geldt: hoe stiller een gebied, hoe duidelijker de geluiden van veraf opvallen.

Je leven vergald door herrie van motoren

Motorrijden is populairder dan ooit, maar daar zit ook een keerzijde aan. Luidruchtige motoren zorgen in steden, dorpen en op dijken voor veel geluidsoverlast bij bewoners. De herrie waarmee motorrijden gepaard gaat, wordt door sommige motorliefhebbers zelfs als een grondrecht gezien. Het lawaai van hun uitlaat is een belangrijk onderdeel van de lol. Uitlaten, die niet aan de geluidsnormen voldoen, zijn overal op internet en in de winkel te koop. En de politie? Die heeft andere prioriteiten. Hebben overlastgevende motorrijders vrij spel?

Zie de uitzending van zondag 10 november 2019

Geluidoverlast in Stiltegebieden Gemeente Krimpenerwaard in De Monitor

In de afgelopen weken heeft Teun van de Keuken van het programma De Monitor (KRO-NCRV) opnamen gemaakt van de geluidoverlast van Motorfietsen in de Krimpenerwaard. Hij sprak met motorrijders, Landelijke politie en bewoners.

Deze uitzending is een vervolg op een eerdere uitzending over omgevingslawaai (22 september), waarin ook de invloed van geluid op de gezondheid ter sprake komt.

Wij schrokken van de overlast die ervaren wordt door bewoners langs de rivier de Vlist (midden in het stiltegebied, waar bootjes alleen mogen varen met een elektrische motor om geen overlast te veroorzaken). De bewoners lieten een filmpje zien, van de overlast voor hun huis, het was enorm (motoren geven daar ook nog extra gas om in te halen).

De uitzending zal plaatsvinden op zondag 10 november om 22.40 uur op NPO 2

Zie ook het artikel: Motordealer verkoopt en monteert herrie-uitlaten die verboden zijn op de weg (en dat mag)

De rivier de Vlist ligt midden in het stiltegebied. Op de website van de Provincie Zuid-Holland (https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/stiltegebieden/) is dat als volgt omschreven:

Wat mag in een stiltegebied?  Om stiltegebieden zo stil mogelijk te houden gelden een aantal regels. Gemotoriseerd verkeer buiten de openbare weg, grootschalige evenementen of andere bronnen van lawaai zijn verboden. Gebiedseigen geluiden – zoals een boer die zijn land bewerkt met een tractor – zijn wel toegestaan. Die horen gewoon bij het beleven van het landelijk gebied. Alle activiteiten waarbij weinig lawaai ontstaat zijn toegestaan. U kunt er dus in alle rust genieten en zelfs actief recreëren.

Hoe stil is een stiltegebied?     De grenzen van de stiltegebieden zijn zo vastgesteld dat het geluid in de gebieden het grootste deel van de tijd de 40 decibel niet overstijgt. Dit is geen harde norm. Dit is te vergelijken met het geluid van zingende vogels. Natuurlijk ontkom je er in Zuid-Holland niet aan dat er af en toe een vliegtuig overvliegt, het verkeersgeluid door een bepaalde windrichting te horen is. Maar afgezien daarvan is de stilte die de bezoeker hier ervaart in Zuid-Holland onovertroffen. Daarbij geldt: hoe stiller een gebied, hoe duidelijker de geluiden van veraf opvallen.