Campagne 9 en 10 juni op Veerpont Schoonhoven

Op 9 en 10 juni hebben we tussen 11.30 en 14.00 met een tiental personen aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast. Samen met politie, gemeenteambtenaren en MAG-medewerkers mochten we meevaren met de veerpont, zodat we tientallen motorrijders konden aanspreken. Opvallend is dat bijna alle motorrijders ons vriendelijk te woord stonden en begrip toonden voor ons verzoek (lage toerentallen, niet in groepen rijden en mijden van stiltegebieden). Prima actie, de moeite waard om te herhalen

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Bewoners Gemeente Zuidplas zoeken samenwerking

Bewoners Gemeente Zuidplas zoeken samenwerking

Bewoners van Zuidplas (Moordrecht, Zevenhuizen, Nieuwerkerk ad IJssel en Moerkapelle) herkennen zich in de geluidsoverlast problematiek in de Gemeente Krimpenerwaard en zoeken samenwerking met de Actiegroep Geluidoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard.

We onderzoeken hoe we kunnen samenwerken om de gezamenlijke problematiek onder de aandacht te brengen.

Wij, de inwoners van Zuidplas,  constateren dat ons woongenot en rust onnodig wordt aangetast door de brullende Cruisers met glimmende knalpijpen, de felgekleurde jankende ‘Japanners’ en de knetterende Crossers. Met oorverdovend lawaai scheuren ze nutteloos van rotonde naar rotonde en verzoeken de gemeente om strenger toe te zien dat de regels betreffende geluidshinder en verkeersveiligheid beter worden gehandhaafd.
Geplaatst in Geen categorie | 4 reacties

Motor Rijders Actiegroep Ondersteunt Initiatief

De Motor Rijders Actiegroep plaatst het volgende bericht op haar website:

Gezamenlijke aanpak geluidoverlast motoren KrimpenerwaardDe bewonersactiegroep Geluidoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard, gemeente Krimpenerwaard, politie Eenheid Den Haag en de Motorrijders Actie Groep (MAG) nemen de komende maanden gezamenlijk actie tegen geluidoverlast van motoren

<Lees verder>

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Actie Geluidoverlast Krimpenerwaard in het Nieuws

In de afgelopen dagen is de geluidoverlast in de Krimpenerwaard breed in het lokale nieuws verschenen.

AD Groene hart schrijft:  Motorrijder aan banden

Het Kontakt plaatst het onderstaand bericht.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Motorlawaai geldt als een soort grondrecht

Luidruchtige motorrijders hebben weinig te duchten. Noch van elkaar, noch van andere weggebruikers, noch van de overheid. Mogelijk komt in dat laatste verandering.

Lees het artikel

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geluidsoverlast Campagne van start

Het is zover, we beginnen met praktische maatregelen om de geluidoverlast van motoren in onze Krimpenerwaard te verminderen. In de afgelopen maanden is achter de schermen druk overleg gevoerd met Wethouder Bening van Verkeer, met ambtenaren, politie en de  MAG (Motorrijders Actie Groep).

We zijn tevreden met het resultaat:

 • Spandoeken op een 9 tal plaatsen waar motorfietsen ons gebied inkomen
 • Informatiestandjes om de motorrijders te informeren over de overlast
 • Infokaarten, met daarop het verzoek: “lage toeren – niet in groepen – niet door stiltegebieden”
 • Gezamenlijk bericht in de pers
 • Informatie op de websites van de gemeente, politie, MAG en onze Actiegroep.
 • Melding op de gemeentelijke website
 • Actie door de politie

Wat kunt U doen?

We kunnen het als Actiegroep niet alleen, u heeft aan gegeven in het verleden veel hinder te hebben gehad van geluidoverlast, en we hopen dat u de actie wilt steunen. Dat kan op de volgende manier:

 1. U kunt een bijdrage leveren aan de bemanning van een informatiestand.

Op 5 mei, 9 juni en 10 juni wordt een informatiestand geplaatst bij een pleisterplaats waar veel motorrijders zich verzamelen in onze gemeente.

 1. Wij zoeken mensen die op de pleisterplaatsen motorrijders willen aanspreken, en de infokaart uitdelen.

Dit kan bij pleisterplaatsen, bij u in de buurt óf aan huis bij een notoir overlastpleger.

 1. U kunt overlast melden op https://www.mijn-melding.nl/krimpenerwaard/melding.php . Dit is de website van de Gemeente Krimpenerwaard.*
 2. U kunt overlast melden bij de politie op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen *

* Dit lijkt dubbel, maar

 • melden op de site van de gemeente is van belang om de wethouder te informeren over de stand van zaken. Heeft de actie resultaat, of moeten er andere maatregelen genomen worden?
 • melden bij de politie is van belang, zodat de politie kennis heeft van de overlast en de locatie waar dit gebeurt. Zij kunnen dan gaan handhaven.
 • Indien u een kentekennummer meestuurt, wordt de melding op inhoudt beoordeeld en zal er een passende actie volgen. Dit kan leiden tot een huisbezoek bij de overlastgevende. 

In september gaan we de resultaten van de acties evalueren. Daarbij is ook de betrokkenheid, inzet van bewoners  en het aantal overlast meldingen een belangrijk onderwerp. Het is dus belangrijk dat u meldt wanneer en waar u overlast ervaart. Dit kan meerdere keren.

 Wilt u helpen in een informatiestand óf wilt u gratis informatiekaarten om uit te delen?

Laat het ons weten via e-mail: geluidoverlast.krimpenerwaard@gmail.com .

Wij nemen dan contact met u op

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geluid van de Stilte wordt schaars goed (AD)

Dinsdag 23 januari 2018

Door Peter Dijkgraaf

Volgens het CBS ondervindt bijna de helft van de Nederlanders hinder van herrie. Daarom is het een goede gedachte geweest van de stichting Groene Hart om een rondreizende expositie op te zetten met daarin de nadruk op de achttien officiële stiltegebieden in onze regio.

‘Het geluid van de stilte’, heet die tentoonstelling, die tot eind februari is te bewonderen in bezoekerscentrum De Veenweiden, in de volksmond meest De Vlinder genoemd, in Alphen.

Het lag zeer voor de hand, dat Grada Hooijmans, secretaris van het IVN (Instituut voor Educatie en Natuur) in Alphen dit onderwerp zou oppakken, want zij houdt op eigen initiatief al twee of drie keer per jaar stiltewandelingen door de natuur, meestal in Zeegersloot-Noord, maar ook elders in Alphen.

Schoonheid

“Ik ken lang niet alle vogels en plantjes, maar het gaat mij meer om wat je voelt en beleeft, de schoonheid van de natuur. Soms staan we stil en veel deelnemers gebruiken dat om hun gedachten op een rijtje te zetten”, aldus de 38-jarige Grada. Na de wandelingen wordt er nagepraat.

De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland steunen het initiatief van de stichting Groene Hart en twaalf gemeenten boden aan de expositie te huisvesten.

Grada Hooijmans en haar vriend Rob Bloemhoff gingen direct naar het Zuid-Hollandse provinciehuis voor de bijzonderheden over de tentoonstelling.

“Al sinds 1979 bestaan er stiltegebieden, dat zijn terreinen, waar minder dan 40 decibel geluid mag klinken met uitzondering van gebiedseigen geluid. In de loop der jaren zijn er, met name door Schiphol in het Groene Hart zes stiltegebieden geschrapt”, aldus Grada, die tot haar spijt niet midden in de natuur woont, maar in de Alphense nieuwbouwwijk Kerk en Zanen.

Het is logisch dat bijna de hele Krimpenerwaard, de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen tot de stiltegebieden worden gerekend, maar De Groene Jonker en Ruygeborg bij Noorden bijvoorbeeld niet. Dat zou komen door de overvliegende vliegtuigen, maar wellicht ook door trage molens op de provinciehuizen, want ook het Bentwoud telt nog niet mee.

Met dit beleid en de handhaving ervan is in 2030 zeker 30% van de stiltegebieden in ons land verdwenen. Dat is geen kreet van een paar milieuactivisten, maar die uitspraak is gebaseerd op harde cijfers van de Gezondheidsraad.

Op twee grote kaarten zijn de stiltegebieden goed te zien. Ernaast hangt een tiental posters, waarop de stilte in de natuur wordt belicht, variërend van aanwijzingen over hoe je te gedragen in stiltegebieden tot bespiegelingen onder de kop ‘Stilte begint bij jezelf’.

Dat laatste sluit aan bij het gevoelsleven van Grada Hooijmans, die ook vrijwilliger is bij het Stiltecentrum hartje Alphen. Daar komen op zaterdagmiddag veel plaatsgenoten bij elkaar om de gedachten even de vrije loop te laten zonder dat het geloof daar een rol in speelt. Vanuit die achtergrond is zij ook begonnen met haar stiltewandelingen in de natuur.

“Het lijkt erg bevlogen en dat zijn wij ook, maar we zijn daarnaast wel degelijk erg bezorgd over de natuur. Over de grote achteruitgang van vele soorten vogels, de insecten, andere dieren en planten. We zijn met zijn allen die natuur consequent aan het vernietigen”, wil Rob Bloemhoff graag kwijt. “Maar door het bezoeken van de tentoonstelling, iedere woensdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur, krijgen de mensen wellicht toch nog een andere kijk op de natuur en op zichzelf.”

Copyright AD Groene Hart

Afbeelding | Geplaatst op door | 2 reacties