Samenwerking Actiegroepen in Nederland

In Nederland zijn vele bewoners die zich dusdanig storen aan de geluidsoverlast van motorfietsen, dat ze daar net als wij een actiegroep voor hebben opgezet. In de afgelopen periode hebben wij overleg gepleegd met andere actiegroepen in Zuid-Holland, maar ook met actiegroepen in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Het ziet er naar uit dat er grote behoefte is aan een landelijke samenwerking, in het bijzonder vanwege:

 • Delen van ervaring van diverse gemeenten
 • Delen van ervaring met pers
 • Voorbeeld brieven aan B&W
 • Delen van ervaringen met partijen als ANWB, VVN, MAG, KNMV, waterschappen, provincie, etc.

Met verschillende groepen werken wij aan een landelijke actiegroep, om gezamenlijk op te treden, daar waar nodig.

Wij komen graag in contact met andere actiegroepen, laat het ons weten.

Mail naar geluidoverlast.krimpenerwaard@gmail.com

 

Motie CDA Krimpenerwaard

De CDA Krimpenerwaard is van plan een motie in te dienen om de overlast van Motorfietsen op de wegen in de Krimpenerwaard aan te pakken. Hierover wordt binnenkort van gedachten gewisseld.

Wij zijn erg blij met steun van de politiek en verzoeken B&W en de andere politieke partijen om deze motie te steunen.

De motie bestaat uit 2 opties:

 1. Handhaven van huidige wet en regelgeving
 2. Als a) onvoldoende mate kan plaatsvinden afsluiten van de gehele Lekdijk, IJsseldijk alsmede de Vlisterdijk in de weekenden en op feestdagen voor doorgaand motorverkeer. Bestemmingsverkeer hiervan dus uit te zonderen.

Onze gesprekken met de politie en B&W hebben geleerd dat optie a) Handhaven van huidige wet en regelgeving, als dit niet zeer consequent gebeurt, niet effectief is. Dit maakt dat optie wat ons betreft al snel uit beeld verdwijnt

 1. De politie heeft aangegeven niet voldoende capaciteit en budget beschikbaar te hebben om te kunnen handhaven
 2. Er is binnen onze politieregio geen kennis en materiaal om geluidsoverlast van motorfietsen te meten
 3. De TV uitzending van de Monitor laat zien dat deze geluidsmetingen erg complex en lastig uitvoerbaar zijn, tenzij deze controle plaatsvindt op het gebruik van een illegale uitlaat; ook de landelijke specialisten van de politiek worstelen hier mee.
 4. Nog steeds kunnen motorfietsen enorme overlast veroorzaken door de belachelijk hoge landelijke normen. Er zijn veel motorfietsen die wettelijk meer dan 90 tot 100dB geluid mogen produceren. Dit niveau veroorzaakt enorme overlast.

Wet publieke gezondheid (2008):

Deze Wet publieke Gezondheid vormt de Nederlandse uitvoering van de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangenomen “Internationale Gezondheidsregeling”. De wet regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, Elke Nederlandse gemeente heeft op basis van deze wet de taak te zorgen voor een stabiele en goed samenwerkende openbare gezondheidszorg, alsmede de verplichting een actief beleid te voeren op het terrein van de volksgezondheid.

De relatie tussen geluidoverlast en gezondheid is bijvoorbeeld aantoonbaar gemaakt in het rapport “Geluid en gezondheid” (2014) van de Gezondheidsraad en de ministeriële publicatie “Slimme en gezonde stad” (2017), aan welke publicatie een groot aantal gemeenten en kennisinstellingen actief hebben meegewerkt.

De optelsom van alle motorrijders bij elkaar is onrechtmatige hinder. Dit is schadelijk voor de gezondheid van grote groepen inwoners en dit maakt het noodzakelijk voor de gemeente om – met het oog op het welzijn en en de gezondheid van haar inwoners- effectieve maatregelen te treffen.

De vraag is niet zozeer of er wat moet gebeuren, maar vooral wat de meest effectieve maatregelen zijn om de overlast in te dammen.

Als handhaving niet haalbaar is wegens gebrek aan financiële middelen en capaciteit, is optie b) afsluiting van de dijken in de weekenden en op feestdagen op vorengenoemde gronden een veel beter alternatief.

Het is een serieuze maatregel, en het stuit ook ons tegen de borst om wegen te moeten afsluiten. Echter, daar waar het enkele jaren nog om een beperkt aantal motorfietsen ging, komen er nu honderden langsrijden op een middag in het weekend. Zowel individuele motoren als groepen maken veel te veel lawaai. En er zijn echt wel motorrijders, die het rustig aan doen en geen overlast veroorzaken. Maar jammer genoeg zijn er te veel herrieschoppers.

Burgemeester Peter Rehwinkel wil strengere handhaving

Tijdens de lockdown is het stiller buiten, waardoor het geluid van motoren nog beter te horen is. Peter Rehwinkel wil strengere handhaving en een geluids-APK.
De intelligente lockdown eiste van sommigen teveel. Motorrijders sloegen begin april massaal de beperkende coronamaatregelen in de wind. In mijn gemeente Bergen klonk: “Het lijkt hier de TT in Assen wel.”
We hadden de handen al vol om mensen te weerhouden naar de stranden te komen. De veiligheids­regio’s zagen zich in het paasweekend zelfs genoodzaakt om wegen af te sluiten voor motoren. Zo werd in Noord-Holland de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen afgesloten. Aan geen ander onderwerp ergert men zich momenteel zo als hieraan, zo blijkt uit de vele reacties die bij de gemeente binnenkomen.
‘Absolute aso’s’
Groepsverboden gelden voor motorrijders kennelijk niet, is telkens de teneur. In Het Parool werd in de afgelopen weken door ­brievenschrijvers gesproken over ‘absolute aso’s’, ‘nozems’ en ‘racemonsters’. ‘Motorrijders zijn onaantastbaar,’ was een ander krantencommentaar.

Lees hier het volledige artikel in Parool

Overlast in beeld

In de afgelopen dagen hebben bewoners van de Krimpenerwaard een filmpje gemaakt van de overlast, vanuit hun eigen tuin. Dit soort beelden kunnen wij elk weekend tussen 11.00 en 17.00 maken. Klik HIER om het filmpje te bekijken. Wij verzoeken ook u om een filmpje te maken van uw overlast, zodat we een compleet beeld hebben. Maak een filmpje vanuit uw huis, tuin, balkon of terras en stuur die naar ons. Op die manier kunnen we nog beter duidelijk maken wat er echt speelt. U kunt uw filmpjes zenden aan geluidoverlast.krimpenerwaard@gmail.com

Motorbranche houdt hart vast voor gedrag van de doelgroep

Op zaterdag 25 april 2020 verscheen er een artikel van Boudewijn Geels in het Financieel Dagblad over geluidsoverlast door motoren tijdens de Corona-crisis.

Enkele quotes uit dit artikel:

 • “2019 was een topjaar voor de motorbranche, Symbool van vrijheid voor de een, bron van ergernis voor de ander: de motor. Nu de wegen zo leeg zijn, vallen motorrijders des te meer op”.
 • “Een rampjaar, vrezen wandelaars die al te vaak van hun sokken zijn gereden door hooligans met illegale herrie-uitlaten en duivelsoortjes op hun helmen. ‘We hopen er maar het beste van’, zegt motorhandelaar Rolf Selling bezorgd.”
 • “Dankzij de economische groei en het mooie weer — en ongetwijfeld ook door de steeds hogere parkeertarieven voor auto’s en de toenemende filedruk — ging het de laatste jaren juist zo goed met de branche. Vorig jaar slaagden ruim 30.000 mensen voor hun motorrijbewijs, tegen 22.300 in 2015.”
 • “Volgens de RAI Vereniging en de Bovag was 2019 ook het beste verkoopjaar sinds de financiële crisis. In totaal werden er ruim 14.000 nieuwe motoren verkocht. De verkoop van gebruikte motoren beleefde met 47.000 exemplaren (nog zonder de vele tweedehandsjes die via bijvoorbeeld Marktplaats van eigenaar wisselden) zelfs zijn beste jaar ooit.”
 • “De handel hield zijn hart vast, toen België en Duitsland vorige maand recreatieve verplaatsingen per motor verboden. Nederlanders gingen in de mooie weekenden juist massaal on the road. Daar waren vooral bewoners van huizen langs kronkelige dijkweggetjes, van oudsher magneten voor motorrijders, niet allemaal even gelukkig mee.”
 • “En natuurlijk, op de weg houden die groepen motoraars wel anderhalve meter afstand van elkaar, maar zouden ze dat ook doen tijdens hun gezamenlijke pauzemomenten? En zouden ze voldoende voorzichtig rijden? De ziekenhuizen kunnen nu geen hordes gecrashte motorrijders aan.”
 • “Selling volgde, kortom, ‘met samengeknepen billen’ het gedrag van zijn doelgroep. Gelukkig voor de branche heeft het kabinet het motorrijden (vooralsnog) niet verboden. Te aantrekkelijke wegen worden zo nodig afgesloten, maar ook dan blijven er veel mooie routes over.”

Geluidoverlast enquête Zuiderdijk

Op de Zuiderdijk, rond het IJsselmeer, is een enquête gehouden omtrent de geluidsoverlast veroorzaakt door motoren. De klachten liegen er niet om: van de ruim 100 respondenten gaf bijna 60% aan stress te ervaren, 8% spreekt van hoofdpijn. Verder worden irritatie’ (4x), ‘overprikkeld’, ‘hoge bloeddruk’ en ‘verminderd leefplezier’ genoemd.

Duitsland is geluidsoverlast beu

Duitsland was altijd de ideale buurman voor motorrijders. Direct over de grens kun je straffeloos vol gas geven en het blijft altijd lekker om eventjes 200+ te rijden. Bovendien is het bij onze oosterburen een waar bochtenparadijs. Dat paradijselijke karakter komt in gevaar omdat verschillende gemeenten de geluidsoverlast meer dan beu zijn.

Vertienvoudiging boete De gemeenten die zich hebben verzameld in het ‘Initiative Motorradalärm’ willen werkbare maatregelen tegen luidruchtige motoren. De meest voor de hand liggende oplossing is vanzelfsprekend de verhoging van de boetes voor geluidsoverlast. De verkeersminister ziet wel iets in een vertienvoudiging van de boete voor motorrijders die bewust een lawaaipijp onder hun motor schroeven.

Overlast in Nederland gaat gewoon door Daar waar in Duitsland actie wordt ondernomen, kijkt de men in Nederland de andere kant op en doet alsof er van overlast geen sprake is. Klik HIER voor meer informatie uit Duitsland.

Eindelijk een weekend zonder geluidsoverlast van Motorrijders

Eindelijk een weekend zonder geluidsoverlast van Motorrijders; enorm verschil met vorig rampweekend; Van ons mag het altijd wel Pasen blijven; Mag het alsjeblieft, alsjeblieft ieder weekend zo zijn? Dit zijn enkele van de tientallen reacties van bewoners uit alle streken van de Krimpenerwaard op het resultaat van de maatregelen die de Gemeente kort voor Pasen heeft genomen om het vele luidruchtige verkeer, met name van een eindeloze reeks motorrijders, te verminderen. Onder meer werd de Lekdijk richting Lopik gedurende het Paasweekend afgesloten. De politie besteedde erg veel aandacht aan de verkeersveiligheid en zag toe op de handhaving van de verkeersregels en de noodverordening in het kader van de coronacrisis.

Enkele lokale bewoners denken nog dat de openbare weg een (motor)racebaan is. Ze rijden gevaarlijk en maken erg veel geluid. We hopen dat de Politie daar komend weekend tegen gaat optreden.

We hopen dat ook in de komende weekenden relatief weinig overlast zal plaatsvinden. Dat motorrijders de boodschap begrepen hebben, en het komend weekend de motorfietsen thuis laten. Maar mocht dat niet het geval zijn, maak dan een filmpje vanuit uw huis, tuin, balkon of terras en stuur die aan ons. Op die manier kunnen we nog beter duidelijk maken wat er echt speelt. U kunt uw filmpjes zenden aan geluidoverlast.krimpenerwaard@gmail.com

Een volledig overzicht van alle reacties vindt u op geluidoverlast-krimpenerwaard.com

Haastrecht Wat een verschil met de voorgaande weekenden, eindelijk rust. Mag het altijd zo zijn. Er zijn nog wel een aantal idioten die denken dat de openbare weg een racebaan is. Ze rijden gevaarlijk en maken erg veel geluid: aanpakken die lui. Kunnen we ze niet opzoeken en een rode kaart geven?
Haastrecht Het was naar tevredenheid. Wensen dat het deze zomer zo mocht blijven.
Schoonhoven Dit weekend was het een heel stuk beter in vergelijking met vorig weekend. Er was nu sprake van enkele motorrijders die op de dijk aanwezig waren. Ik hoop van harte dat de gemeente de dorpen en steden (Schoonhoven) afsluit voor motorrijders.
Schoonhoven Even reageren op geluidsoverlast in Schoonhoven, dat was Zondag 12 April wel heerlijk rustig zonder dat geronk en geknetter van al die motoren. Dit is tenminste normaal wij hopen dat dit gehandhaafd kan blijven, zou de Actiegroep nu toch voldoende invloed hebben op de motor rijders om ons de rust te gunnen, ik wens de Actie groep veel sterkte bij dit werk en bedankt voor de inzet.
Schoonhoven Van ons mag het altijd wel Pasen blijven!

Wij wonen aan het Lopikerhof in Schoonhoven en hebben veel geluidsoverlast van motoren die over de provinciale weg richting Lopik en het veer rijden. Kennelijk is het een uitdaging om omhoog richting het veer het gas eens extra open te draaien. Soms gaan ze op het achterwiel omhoog!

In het weekend voorafgaand aan Pasen was het heel erg. We konden bijna niet op het balkon van ons appartement zitten. Maar afgelopen weekend was het heerlijk rustig.

Haastrecht Het was ongelooflijk. Wat een verschil met het weekend daarvoor! Toen had ik juist een klacht bij de gemeente ingediend. We moeten overigens niet te vroeg juichen.

Ik ben benieuwd, of we ook de komende weekends kunnen genieten van deze relatieve rust. Pas als de trend van het afgelopen weekend in de komende periode doorzet, hebben we een mooie basis om tot een afgerond oordeel te komen. Eerder niet.

Ammerstol Ik moet zeggen dat de motorrijders zich deze keer goed gedragen hebben. Er waren bijna geen motoren op de dijk in Ammerstol en diegene die er toch waren, reden zeer netjes. Als ze het altijd zo deden was het geen probleem.
Geen last gehad met het paasweekend, ze hebben zich voorbeeldig gedragen.
Haastrecht Wij hebben het Paasweekend wat betreft de geluidsoverlast een stuk relaxter ervaren. Verkeersgeluid blijft er altijd maar dit was vergeleken met vorig weekend vele malen minder.

De motorrijders hebben, of massaal gehoor gegeven aan de oproepen of door de maatregelen andere wegen gezocht.

Gelukkig ook geen familie- of personeelsuitjes met slierten   solexen en brommertjes. Die veroorzaken ook veel geluidsoverlast om nog maar niet te spreken van de milieuoverlast.

Kortom, maatregelen helpen maar dat komt ook omdat er nu erg veel ophef over is geweest. Afwachten hoe het is als alles weer in de “ gewone” stand staat!

Bergstoep Het afgelopen weekend was het opmerkelijk rustig op de Lekdijk. De Boa’s en de politie waren veel zichtbaar. Ook ambtenaren van ons draaiden diensten om eventueel mensen te waarschuwen. De aandacht die wij hebben gevraagd na het vorige weekend heeft goed gewerkt.
Krimpen aan de Lek Motoroverlast in Krimpen aan de Lek (Adama van Scheltemastraat-Oosterlekdijk) was een stuk minder dan het vorige weekend. Dit zal mede door het weer zijn gekomen omdat de Pasen een stuk frisser was dan het weekend ervoor.   Ik blijf mij echter nog steeds verbazen dat sommige motorren wel heel geluid kunnen produceren en vraag mij af of dat dit ook is toegestaan?
Gouderak Eerste Paasdag was iets rustiger op de Kattendijk/ Gouda dan Goede Vrijdag. In vergelijking met het voorgaande weekend wel een groot verschil. Toen was het bal. Mogelijk komt dat door beperkingen voor grotere groepen motoren om te gaan toeren. Overlast van motorrijders met Tweede Paasdag was vergelijkbaar met een gewone werkdag. Overlast blijft van individuele motorrijders of kleine groepen vanwege het gebrek aan geluidsnormen en handhaving.
Schoonhoven Het was een enorm verschil met vorig rampweekend. Een enkele motor reed door de veerpoort, hooguit vijf op de dag. Er is geen enkele keer luid gasgegeven. Een weldadige rust bijna. Ook op het veer bij de snackbar waren veel minder mensen. Op de dijk Schoonhoven Lopik werd goed gecontroleerd door motoragenten 😂
Vlist in tegenstelling tot vorige week was het vandaag, 1e paasdag, heel erg rustig bij ons.

(Vlisterweg Schoonhoven). Er reden vanochtend al motoragenten rond en motorrijders werden aangesproken. Ik geloof dat de media aandacht van de afgelopen week toch z’n doel heeft bereikt.

Hekendorp Hier in Hekendorp is het nog nooit zo goed gegaan. Top geregeld. Eindelijk een rustige Pasen gehad. Dat zal wel nooit meer voorkomen.
Schoonhoven Het afgelopen weekend incl. de vrijdag viel erg mee, in tegenstelling tot het weekend ervoor! Hierbij kwam opnieuw het woord “ verhuizen” naar voren!

Dat weekend werd werkelijk geterroriseerd door motorrijders, die zich op de bekende wijze misdroegen door overbodig de gashandle opendraaien, als idioten over de lekdijk (oost richting Lopik ), (verboden ) te rijden met hoge snelheid. Fietsers en wandelaars werden gedwongen de dijk te verlaten naar bv. De uiterwaarden of tiendweg, die overigens ook werd misbruikt ondanks verbod. Ik begon al een plan te ontwikkelen op de wegen maar met een gierwagen vol te spuiten om die mooie machines lekker vol met stront gesproeid te krijgen, maar dat mocht niet van mijn vrouw 😂.

Terug naar het Paasweekend: er werd tot mijn niet geringe   verbazing uitgebreid gehandhaafd door de Politie. Op de Lekdijk werd op en neer gereden en motorrijders werden aangehouden. ( in ieder geval op vrijdag) Op het terrein buiten de Veerpoort werd bijna de gehele dag door politie gehandhaafd. HET KAN DUS TOCH !!!

Jouw inspanning en die van andere medewerkers werd dus wel degelijk uitbetaald !

Dank hiervoor! Mocht de handhaving toch weer gaan verwateren, dan is misschien die gierwagen toch een idee?!

Schoonhoven Het was ongekend fantastisch. Je ervaart de natuur zoals het je maar zelden gegund wordt. Door het wegvallen van het motor geluid komt er ook een innerlijke rust naar boven dat meer is dan geen geluid.
Haastrecht Dat was een bijzondere ervaring afgelopen weekend. Buitenzitten en niet continue het geronk van motoren te horen, nauwelijks vliegtuigen, minder auto’s. Had dat niet wat minder abrupt gekund? Je lichaam moet daar wel aan wennen hѐ ………   Op z’n minst een brief van de gemeente; wij willen u waarschuwen voor ….
Ammerstol Geluidsoverlast op de GC Roosweg viel dit weekend in vergelijking met het voorgaande weekend mee.
Krimpen a/d IJssel Ik heb afgelopen weekend gemerkt; dat motor- en knalpijprijders minder geneigd zijn het gas open te trekken en meer de toerstand op te zoeken dan anders. IJsseldijk, Krimpen a/d IJssel
Haastrecht Afgelopen paasweekend was een verademing vergeleken bij het vorige weekend. Het kan dus blijkbaar wel met de medewerking van vele welwillende motorrijders. Zo zou het moeten, maar dan graag zonder Corona-crisis.
Schoonhoven Het was opvallend stil! Wat me trouwens ook opviel: er rijdt nu vaak een agent langs op een motor (Veerstraat, Schoonhoven) en die zorgt helemaal niet voor geluidsoverlast.

Als alle motorbestuurders maar eens wat meer rekening hielden met de omgeving…

Schoonhoven Vorige week liet ik in een reactie weten dat het vreselijk was, maar dit weekend hebben de motorrijders zich heel goed gehouden aan de oproep niet met groepen de weg op te gaan. Ook het optrekken en sterk afremmen was niet storend meer.

Conclusie, zo’n oproep helpt dus wel.

Haastrecht Het was opvallend rustig! Wij wonen in de wijk Stein West in Haastrecht, en ondervinden normaliter erg veel last van motoren die over de Steinse dijk toeren.

Heerlijk kunnen genieten van ons paasweekend, je zou haast vergeten dat er ook nog iets bestaat als vogelzang, totdat je het weer hoort.

Als het altijd zo rustig kan zijn, heel graag.

Haastrecht het was echt merkbaar de afgelopen dagen, minder groepen, minder lawaai! Goedzo!

Vorige week liet ik begin van de avond iemand uit en kwam er vanuit het centrum een motorrijder vol gas langsscheuren. Toen ik hem met een handgebaar tot kalmte maande gaf hij provocerend met een enorme knal nog wat gas bij. Wat een agressie; bedacht voor het eerst dat ik toch niet dat ‘gekke mens’ moet worden waar ze even extra herrie komen maken!

Een angstaanjagend idee, de goeden niet te na gesproken, zoals we beleefdheidshalve altijd moeten toevoegen.

Niettemin: succes, en wij gaan door met de strijd!

Schoonhoven Hier op de Lekdijk West was het zoals het altijd zou moeten zijn, haast niet te geloven: mooi weer, slechts heel af en toe een motorfiets, meestal niet te lawaaiig, een paar brommertjes, weinig auto’s, meer wandelaars, en af en toe politie in auto of op motorfiets, die motorrijders aansprak. We zagen geen bekeuringen gegeven worden.
Schoonhoven Hier in Schoonhoven aan de Veerstraat bij het binnenkomen bij de Veerpoort was het dit weekend genieten geblazen.

Geen grote groepen motorrijders dus beduidend minder lawaai. We konden ongestoord met elkaar praten buiten, wat een belevenis. Ook geen last van onverlaten die onder de Veerpoort nog even fijn het gas vol open draaien want dat klinkt zo lekker denken ze terwijl het gewoonweg asociaal is.

Wij zijn een groot voorstander dat deze stilte zal blijven, dus ik zou graag zien dat de matrix borden de gehele zomer blijven staan.

Bergambacht Ten eerste mijn complimenten aan u en uw collega’s in de actiegroep voor uw positieve benadering (van de motorrijders), uw geduld (met de politiek) en uw volharding, chapeau !

Zondag 5 april was het een gekkenhuis. De eerste mooie lentedag, met gierende motoren overal om ons heen, op de Bovenberg, de Franse Kade (een racebaan) en de provinciale weg tussen Schoonhoven en Bergambacht. Het leek wel koeiendans, zo uitgelaten waren de motorrijders blijkbaar.

Ik heb grote bewondering voor uw actiegroep, dat de premier op zijn volgende persconferentie specifiek de motorrijders (en racefietsers) vermaande. Uw invloed reikt ver !

Zaterdag 11 april was redelijk rustig.

Zondag 12 april was wat drukker, ik schat dat er in de loop van de dag een kleine 100 motoren langs de Bovenberg zijn gekomen, maar duidelijk veel rustiger dan 5 april : geen (grote) groepen, met wel het gewone gebrul maar minder gegier.

En maandag 13 april was een koude dag, heel rustig in de omgeving.

We zijn dus heel benieuwd wat het komende weekend gaat brengen.

Haastrecht Nu de 1e paasdag was te druk, en te veel motoren nog door “de Vlist”.

Het leek 5 april j.l.de TT van Assen wel. Ongekend wat daar heeft plaatst gevonden.

En van dat weekend een melding gemaakt, via de rode knop.

Het schijnt dat er Boa’s en politie rond reed. Zeggen en schrijven 2 politiemotoren gezien ’s morgens om 9.00uur. Dat is een tijdstip ,dat men er nog (niet)massaal op uit trekt.

Ik blijf het toch zeggen ,dat de gemeente Krimpenerwaard een lakse gemeente blijft,wat betreft maatregelen nemen. Wees eens consequent in het nemen van besluiten.

De Meije en Lekdijk waren wel afgesloten dit weekend. Zij blijven als bestuur om de hete brij draaien. Maar dat is al jaren zo. Nogmaals ik verwacht er niets van.

Haastrecht Het is echt ongelofelijk rustig geweest, wat een zalig weekend op deze manier. Deze keer echt geen overlast. Een enkele motor maar dat is geen probleem. Ik ben benieuwd of de reden dat het zo rustig was het afsluiten van wat dijken is geweest, of dat de motorrijders na zo negatief in het nieuws te zijn geweest afgelopen weekend, gekozen hebben thuis te blijven. Ik hoop op meer van dit soort weekenden!
Haastrecht Wij wonen aan het eind van de Provincialeweg west in Haastrecht. Wij hebben veel last gehad afgelopen weekend van het lawaai van de motoren die weer volop langskwamen, in clubjes van twee tot vier. Net na de rotonde rijden ze richting Haastrecht en geven dan volop gas en rijden vaak harder dan de toegestane 50 km. (Het beginstuk is daar nog bebouwde kom, vandaar die 50 Km). Kennelijk bevrijd van de stad kunnen ze weer volop laten horen hoe veel decibels ze wel niet kunnen produceren. Iets wat tamelijk nieuw was voor ons is, dat er ook een flink aantal (voornamelijk heel jonge motorrijders) heen en weer ging rijden op de Provincialeweg. De route gebruikend als een soort racebaan. Daarbij passeerden ze ook vaak auto’s die kennelijk niet hard genoeg reden, terwijl er een inhaalverbod is. Gelukkig zijn de vrije dagen weer voorbij en is het wachten weer op het volgend weekend
Nieuwerkerk ad IJssel Hier midden in het centrum van Nieuwerkerk was het vaak oorverdovend. Niet alleen van motoren, maar ook van brommers en auto’s. Het lijkt wel of de anderhalvemetersamenleving zorgt draagt voor een gemis aan aandacht van velen en daarom aanzet tot het zoeken van (misplaatste) aandacht door het veroorzaken van geluidsoverlast… helaas.
Schoonhoven Het paasweekend was aan de Opweg in Schoonhoven opvallend stiller dan de week ervoor.
Bergambacht Zondag (1e Paasdag) een mooie fietstocht gemaakt o.a. op de Lekdijk en tot onze verbazing slechts 1 groepje (3) race gekken tegemoet gezien/gehoord. Mijn ervaring is dat het dit Paasweekend erg rustig was in de polder. Ik weet niet of er (extra) toezicht was of dat de mensen zelf slimmer waren, maar dit mag vaker zo zijn.
Vlist Het was dit weekend rustiger als vorige

Ook motorrijders waren er minder

Nog minder zou wel fijn zijn

Krimpen aan de Lek Een enkele uitzondering daargelaten vond ik het een wereld van verbetering tov het weekend ervoor. Ik heb heerlijk rustig over de dijk tussen Krimpen en Schoonhoven gefietst, voelde me veilig en ik kon genieten van de rust. Mag het alsjeblieft, alsjeblieft ieder weekend zo zijn ?!
IJsseldijk Noord Het afgelopen weekend hebben wij groepjes voorbij zien komen waarbij wij de conclusie hebben getrokken dat er geen handhavers op de ijsseldijk noord aanwezig waren. Het waren wel minder groepjes dan normaal op zondag.
Schoonhoven Op zondag 5 april jl. (het weekend voor Pasen) hebben wij, als bewoners van de Hogedijk te Bergambacht, aan de dijk enorme overlast ervaren van (groepen) motoren. Ik heb hier toen ook melding van gemaakt bij de politie. Er was overlast van het geluid door de ronkende motoren en er was overlast door gevaarlijke situaties op de dijk door te veel verkeer en vooral ook door gevaarlijke inhaalmanoeuvres door motoren. Met grote vrees gingen we de Pasen tegemoet.

Ik, en met mij ook andere bewoners van de Hogedijk, heb echter kunnen genieten van een heerlijk rustig Paasweekend. Er was gezellig, recreatief gebruik van de dijk door diverse weggebruikers (wandelaars, fietsers, auto’s en enkele motoren). Ook hebben we politie en andere handhavers zeer frequent over de dijk zien rijden. Blijkbaar kan het dus het wel dat de dijk op een veilig manier gebruikt wordt op zonnige zomerse dagen.

Ik hoop van harte dat we hier niet altijd een ‘corona-crisis’ voor nodig moeten hebben. Nu was er wellicht een dreigend te kort aan IC-bedden, maar ook als er geen corona-crisis is, hoop ik dat ik op dit soort dagen veilig op de dijk kan lopen met mijn honden, dat mijn kinderen veilig op de fiets naar een vriendje kunnen. Ook op normale zonnige dagen is elk ongeval door gevaarlijk weggebruik door groepen motoren er één te veel!!!   Wij hopen dat de maatregelen die getroffen zijn, dus niet alleen tijdens deze crisis zullen gelden, maar ook tijdens normale zonnige dagen.

Haastrecht Het was bij ons langs de Steinse dijk ter hoogte van het hof van Stein opvallend rustig gelukkig! En geen groepen gezien of gehoord. Op een enkeling na met overdreven opgevoerde motor.
Haastrecht Wij hebben geen last gehad van de geluidsoverlast van de motoren.

Ik denk dat de motoren die zich aan de geluidswet houden op pad waren.

Bergambacht Wel minder motoren maar de decibellen zijn nog niet minder.
Geen overlast. 50-100 motoren per dag (op één uitzondering van 3 bij elkaar) steeds individueel tourend. Matige snelheid en nauwelijks lawaai. Veel met passagier. Was het maar altijd zo!
Haastrecht Wij wonen in Haastrecht en kijken uit ons huis op de rotonde.

Zondag 5 april was er een invasie van motoren met de daarbij behorende geluids( overlast ).

Is dat nodig .? Neen.

Motorrijden is een recht. Geen herrie maken is een PLICHT .!!!

 

De oplossing is er. In een stilte gebied mag er niet meer dan 40 decibel geluid gemaakt worden. Als een motor meer produceert, dan toegang weigeren en handhaven! En op geen enkele wijze ontheffing verlenen.

Maar wat doen we er aan ?

Bij de bron aanpakken . Motorrijders die een tweede uitlaat hebben om nog meer herrie te maken onverbiddelijk van de weg halen en bekeuren. Andere motoren die meer geluid produceren als toegestaan zwaar bekeuren.

Ik hoor het al zeggen, dat kan niet ,daar voorziet de wet niet in. Welnu een noodwet maken die er wel snel in voorziet.

Zeg niet dat kan niet . De onzin van 120 km/u naar 130 km/u kon ook en nu naar

100 km/u   op de rijkswegen kan ook.

Laten we de bureaucratie op zij schuiven en handelen, anders gaat er weer een zomer voorbij met onvrede, geluidsoverlast. enz.

Laten we de 800.000 motorrijders hun plezier gunnen om heerlijk te genieten van de natuur en de vrijheid die motorrijden met zich mee brengt zonder TE veel herrie te maken.   Maar laat ons. (   niet motorrijders. )   ook genieten van de natuur

en de vrijheid om de motorrijder te zien genieten.

Bergambacht Het was een bijzondere ervaring afgelopen weekend! Het was prachtig weer en geen geluidsoverlast ervaren. Compliment aan gemeentebestuur en politie voor het handhavingsbeleid. Het kan dus wel😀👏! Is toch niet enkel een pandemie voor nodig?

Geen hekel aan motorrijders

Voer voor mensen die toch al een hekel hebben aan motorrijders 😕. Lang thuis zitten vanwege de corona, prachtige dag en dan wel de motorrijders die van het RIVM de vrijheid hebben gekregen om recreatief te mogen blijven rijden (tot nu toe) , tja dat zorgt voor irritaties! Begrijp me niet verkeerd, ook zij moeten zich houden aan de regels en zich netjes gedragen. Maar de tolerantie van mensen raakt ook oververhit in deze tijden 😥. Ik heb het geluk met veel ruimte om me heen op mijn eigen terrein maar verbaas me zeer over de vele mensen (motorrijders, wielrenners, wandelaars, skeelers, etc.) die voorbij komen. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar mensen, laat elkaar nou gewoon eens in hun eigen waarden en laat anderen hun eigen ding doen die zij leuk vinden, dat maakt het zoveel leuker dan altijd maar op elkaar te mopperen. Je zou het eens moeten proberen…… Alles met de gedachte van de huidige regels en fatsoensnorm… Succes en blijf gezond. Marion.

Hoi Marion,
Ik denk dat de meeste mensen helemaal geen probleem hebben met motorrijders of wielrenners. De irritatie wordt opgewekt door het flinke aantal asocialen onder deze groepen. Zelf rij ik graag (alleen) op de racefiets, maar erger me ook aan de groepen schreeuwende medefietsers die zich sowieso niet altijd houden aan de geldende verkeersregels. Zo zijn er ook motorrijders die met een enorme pestherrie de dijken onveilig maken en het genieten van een mooie dag in de tuin bijna onmogelijk maken. Het zijn niet alleen de mensen die zich ergeren aan motorrijders en wielrenners die zich aan moeten passen, ook de groepen zelf moeten beseffen dat ze een hoop plezier voor anderen verpesten. Het moet van beide kanten komen.

Ik heb niets tegen motorrijders, begrijp heel goed dat je tijdens het mooie weer wil toeren, heerlijk!
Maar ook in Ouderkerk(Lageweg) was het dit weekend te erg! een dutje voor mijn avonddienst was er helaas niet bij.
Beste motorrijders, als jullie gewoon rustig toeren hoor je mij niet klagen

Motorlawaai leidt tot boze reacties in Krimpenerwaard

KRIMPENERWAARD – Met het prachtige weer van afgelopen weekend werden de binnenwegen en dijken van de Krimpenerwaard het doel van talrijke motorrijders. Dit ondanks het dringende verzoek van de overheid om thuis te blijven in verband met het coronavirus.

De aanwezigheid van de motorrijders en de geluidshinder die dat opleverde was aanleiding voor tal van boze reacties, zowel op sociale media als ook bij de gemeente.

Tientallen motoren stonden bij benzinestations en de Veerdienst Schoonhoven kreeg zoveel groepen dat voor hun medewerkers de anderhalve meter afstand niet te handhaven was. En dus hun gezondheidsveiligheid niet meer gewaarborgd was.

Desgevraagd laat de gemeente weten dat, daar waar daartoe aanleiding voor was, gemeentelijke opsporingsambtenaren en politie motorrijders hebben aangesproken.

De door de motoren veroorzaakte overlast is, zo meldt de gemeente, nu landelijk opgepakt.

Het probleem speelde niet alleen in onze regio. Het onderwerp staat ook op de agenda van Veiligheidsregio Hollands-Midden, die daar dinsdag over vergadert. Of hier extra maatregelen voor worden genomen wordt deze week tijdig bekend gemaakt. Te nemen maatregelen die vallen binnen het kader van de noodverordening vallen onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio en niet onder die van de individuele burgemeesters.