Handtekeningactie geluidoverlast motorfietsen

Welkom

Wij zijn de Actiegroep Motorlawaai Krimpenerwaard, lid van de NEFOM.

De Actiegroep Motorlawaai Krimpenerwaard voert op dit moment een online handtekeningactie gericht op de Gemeenteraad en B&W van de Krimpenerwaard.

De petitie is te vinden op deze link.

De inzet van deze actie is om de gemeenteraad en B&W ertoe te bewegen nu eindelijk eens adequate maatregelen te nemen tegen de almaar toenemende overlast van het motorlawaai in de Krimpenerwaard.

Die overlast wordt door veel inwoners ervaren tijdens de weekeinden en op feestdagen in de periode van circa april tot oktober.

De actiegroep is al sinds 2014 in gesprek met de Gemeente, tot op heden zonder noemenswaardig resultaat op reductie van het motorlawaai. De actiegroep heeft de gemeente eerder dit jaar gevraagd om drie pilots, inclusief begeleidende evaluaties, te weten:

  • Afsluiting van de Veerpoort in Schoonhoven voor gemotoriseerd verkeer: Noot: dus niet de veerpont, maar de straat met de naam Veerpoort! Het verkeer van en naar de pont kan vrije doorgang behouden.
  • Afsluiting van de West-Vlisterdijk tussen Haastrecht en Vlist voor motorfietsen
  • Afsluiting van de veerpont bij Krimpen aan de Lek voor motorfietsen

Deze pilots zijn bedoeld om de overlast te verminderen in de dorpskernen van Schoonhoven en Krimpen aan de Lek en op de West Vlisterdijk bij Haastrecht. We hebben daarbij voorgesteld deze pilots te realiseren voor de weekeinden in de periode van 1 april tot en met 30 september.

De wethouder heeft dat verzoek niet gehonoreerd. Daarom heeft de actiegroep nu in een uitgebreide brief aan de Gemeenteraad het verzoek nader onderbouwd. En gevraagd het onderwerp nogmaals te agenderen op de eerstvolgende vergadering van de Raad.

Al in 2014 heeft de Gezondheidsraad een advies gepubliceerd, getiteld “Geluid en gezondheid”. In dit advies wordt een oorzakelijk verband gelegd tussen diverse gezondheidsklachten en geluidsoverlast. Aantasting van de gezondheid door overmatig geluid van motorfietsen is onacceptabel en in strijd is met onder andere onze Grondwet, het Europese Verdrag voor de rechten van de mens en het Verdrag betreffende de Europese Unie.

De Grondwet bepaalt in artikel 21 nadrukkelijk dat de zorg van de overheid gericht moet zijn op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Die zorgplicht rust niet alleen op de Rijksoverheid, maar ook op een gemeente, zoals de gemeente Krimpenerwaard. Op grond van deze bepalingen rust op de gemeente Krimpenerwaard ook de plicht om de door velen ervaren geluidoverlast door motorfietsen aan te pakken. 

Ergert u zich ook aan het motorlawaai in de weekenden? Onderteken dan alstublieft deze petitie!

Iedere stem telt.

Dankuwel !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s