Zorgplicht overheid bij aanpak geluidsoverlast

Verlaging van de huidige geluidsnormen

Allereerst willen wij de doelstelling van de NEFOM toelichten. Zoals uit ons logo kan worden afgeleid, streven wij naar een verlaging van de huidige geluidsnormen voor motorvoertuigen. Deze geluidsnormen zijn Europese normen en gelden dus voor de gehele Europese Unie. Zoals reeds gemeld, bedragen deze geluidsnormen  voor personenauto’s momenteel 73 dB(A) volgens de Euro-5 norm. Deze geluidsnorm voor personenauto’s zal verlaagd worden naar 68 dB(A) volgens Euro-6.

Dat betekent dat er een groot verschil is tussen de geluidsnorm voor personenauto’s en de geluidsnormen voor motorfietsen. Wij vinden dat de geluidsnormen voor personenauto’s en motorfietsen gelijk getrokken moeten worden. Daarbij hebben wij als doel geformuleerd: 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen.

Ook bij originele motorfietsen onnodig geluid ongeoorloofd

Veel motorrijders hebben een originele uitvoering met de daarbij behorende uitlaat. Het geluid dat deze motorfietsen voldoet aan de huidige Europese norm, maar dat geluid ligt wel boven het maximale geluid dat wij als doel voor de toekomst hebben geformuleerd.

In het document “Zorgplicht overheid bij aanpak geluidsoverlast” kunt u meer lezen over de volgende aspecten van dit onderwerp:

 • Rapporten van Gezondheidsraad en RIVM
 • Nieuwe WHO-richtlijnen Omgevingsgeluid
 • Motie Schonis en nader onderzoek door RIVM                                             
 • Het nationaal klimaatakkoord
 • De aanpak door de Europese Commissie
 • Samenwerking SOS-Europe
 • Beslissing Europese Commissie inzake Tirol
 • Gezamenlijk verzoek om brandstofmotor te verbieden
 • Grote steden nemen het voortouw

Factsheet Gezondheid en geluid

In dit kader leggen wij er nog eens de nadruk op dat motorrijders met 8% van het totaal aantal voertuigen 37% van de gezondheidskosten van lawaaivervuiling veroorzaken.

Gezien het belang van dit onderwerp hebben wij als NEFOM een factsheet Gezondheid en geluid gemaakt.

Meld geluidoverlast bij de Gemeente Krimpenerwaard

Meld HIER geluidoverlast bij de Gemeente Krimpenerwaard

Beste Mensen,

Bij ons is de geluidsterreur van motorfietsen weer begonnen, het is van belang om uw overlast te melden bij de gemeente, zodat zij actie kunnen ondernemen.

Zonder meldingen zal de Gemeente veronderstellen dat er geen probleem is, en er dus ook geen maatregelen genomen hoeven te worden.

Melden (van overlast) is een KUNST

Een (gemeentelijke) ambtenaar is net een mens, en gedachtenlezen is meestal niet zijn specialiteit. Als u overlast ervaart, is het dus belangrijk om dat te melden, anders zal er nooit wat aan gebeuren.

Één melding is géén melding, wij horen vaak van gemeentes dat er geen geluidsoverlast is, omdat er geen of weinig meldingen gedaan worden. Als u van plan bent om een keer een melding in te sturen, is dat verspilde moeite. Het zal geen indruk maken en er gebeurt niets.

Moet ik dan elke week melden? Ook niet handig, u zult dan worden weggezet als een notoire zeurpiet, de meldingen worden niet meer gelezen en dus volgen ook geen maatregelen.

Schelden dan? Ook niet, zoals gezegd, ambtenaren zijn net mensen, en als ze een scheldbrief ontvangen zullen ze net als u en ik na de eerste regel stoppen met lezen.

Wat dan wel?

 • Wij denken dat het goed is om regelmatig een bericht te sturen, waarin u meldt (1) wat de overlast is en waardoor die wordt veroorzaakt, (2) wat dit met u doet en (3) wat eraan gedaan zou moeten worden. Houd het kort en vraag om een terugkoppeling.
 • Het is belangrijk dat u niet alleen bent in de meldingen, vraag dus mensen in uw buurt die ook overlast ervaren om ook meldingen te doen.
 • Ga in gesprek met de Gemeente, dit kan de ambtenaar, wethouder, burgemeester of gemeenteraad zijn. Vertel wat er aan de hand is en vraag om maatregelen.

Melden kan via de website of met de MijnGemeente ap.

Website:  

Home | Gemeente Krimpenerwaard (mijn-melding.nl)

Kies dan voor Hoofdcategorie = “Overlast en handhaving” Subcategorie = “Geluid motoren”

Melden met de MijnGemeente app

U kunt met de MijnGemeente app nog makkelijker een melding doen. Met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en aanvullende gegevens eenvoudig door. U heeft hierbij de keuze om een foto bij te voegen en de locatiegegevens vanuit de telefoon te gebruiken. Als u dat wilt, kunt u op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van de melding. U ontvangt dan een reactie per e-mail. Deze app is beschikbaar in de App Store voor de iPhone en in de Play Store voor Android-systemen.

Kies ook hier voor Hoofdcategorie = “Overlast en handhaving” en Subcategorie = “Geluid motoren”

Bellen kan ook

Mocht het niet lukken om via de website of de ap te melden, dan kan het ook telefonisch

140182  of 0182 729999