Luidruchtige motoren verboden op bergwegen in Tirol

NOS Nieuws • Buitenland • 30 mei 2020

De Oostenrijkse deelstaat Tirol sluit een aantal bergwegen af voor motoren die een geluidsniveau van 95 decibel of meer produceren. De maatregel is bedoeld om de natuur, bewoners en toeristen te ontzien. Het rijverbod gaat al op 10 juni in en geldt ook voor motorrijders uit het buitenland. Lawaaiige motoren zijn tot 31 oktober niet meer welkom op Alpenroutes als de Lechtalstrasse en de Hahntennjoch-Passstrasse. Daar wordt relatief veel opgetrokken en geremd. Vooral op weekenddagen, waarop volgens onderzoek tot 3300 motoren passeren, leidt dat tot geluidsoverlast.

De deelstaatautoriteiten zeggen verder dat het aantal klachten over geluidsoverlast van motoren de laatste jaren is toegenomen. Voor een algemeen rijverbod zou niet voldoende steun zijn; wel voor maatregelen om de lawaaiigste motoren aan te pakken. In Oostenrijk moeten nu zo’n 4400 motorrijders andere routes zoeken voor hun toertochten. Ruim 61.000 motoren hebben een lager geluidsniveau en zijn dus nog wel welkom.

Geluidoverlast in het nieuws

Omwonenden Grafwegen Nederland en Duitsland zijn overlast motoren zat

GROESBEEK / KRANENBURG – De omwonenden van de Grafwegen zowel aan de Nederlandse als Duitse kant – aan Sint Jansberg en Sint Antoniusweg – zijn de overlast van motoren op zomerse dagen meer dan zat. Lees HIER het artikel in De Gelderlander

Bewoners protesteren tegen motoren op de Posbank

RHEDEN – Steeds meer mensen ergeren zich aan de motoren op de Posbank. Afgelopen weekend was het oorverdovende lawaai van de motoren regelmatig te horen. Daarom hebben buurtbewoners dit weekend spandoeken opgehangen met de tekst: ‘Ook motormuis, blijf thuis’. Deze hangen vlak bij Pannekoekhuis Strijland en bij de Heuvenseweg in Rheden. Lees HIER het artikel van Omroep Gelderland.

Helemaal klaar met motorterreur: ‘We moesten zelf naar binnen vluchten’

Motorrijders lapten dit weekeinde de coronaregels aan hun laars. Ze toerden in groten getale over dijken en door natuurgebieden. Tot woede van de bewoners in het buitengebied. Zij eisen maatregelen. Gemeenten wachten even af of de landelijke richtlijnen worden aangescherpt.

,,We werden er helemaal gek van’’, vertelt Wim Iding uit Appeltern in Gelderland. Lees HIER het artikel in het AD.

Rivierengebied ten strijde tegen zomerse overlast

VARIK – Ook dit voorjaar trekken de inwoners van het Rivierengebied ten strijde tegen de overlast door motorrijders en wielrenners op de dijken. Lees HIER het artikel.

Bewoners Venhuizen zijn motorrijders spuugzat: “De wanhoop nabij”

VENHUIZEN – Bijna alle gemeentes kijken tevreden terug op afgelopen lenteweekend. St randen en parken liepen dit keer niet vol. De mensen bleven waar mogelijk thuis, in hun eigen tuin. Voor bewoners aan de Zuiderdijk in Venhuizen, leverde dit de nodige frustratie op. Grote groepen langsrazende motorrijders bezorgden namelijk veel geluidsoverlast. Lees HIER het artikel.

Motorlawaai NRC 23 mei 2020
Het lijkt wel oorlog
Ik zou willen dat er meer aandacht uitgaat naar de overlast door motorrijders. Het lijkt erop dat er meer en meer door Amsterdam rijden, bij wijze van recreatie. Vaak in groepjes van meer dan twee, vaak aan het begin van de avond. Veel motoren lijken uitgerust met uitlaten die erop gebouwd zijn om extra te knallen, gieren of brullen. Je hoort ze van honderden meters afstand aankomen. Het geluid is hinderlijk aan je oren of je ingewanden; je krijgt de neiging weg te duiken of je oren af te schermen. Er wordt ook te hard gereden. De Utrechtsestraat kent een 30 km-zone; geregeld vliegen ze laag over de straat. Het geronk blijf je langere tijd horen nadat ze zijn weggereden. Het is allemaal heel intimiderend.
Ik zou het op prijs stellen als de Amsterdamse gemeenteraad aandacht vraagt voor deze problematiek: dat het ongewenst gedrag is en overlast bezorgt, en dat de gemeenteraad erop aandringt bij B&W dat er gehandhaafd wordt. Onnodig geluid veroorzaken met de motor kan gehandhaafd worden met Wet Mulder-boetes. Het gaat om ombuiging van de mentaliteit. Dit is een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid of anti-sociaal gedrag dat niet moet worden getolereerd.
Ik schrijf deze brief nu op zaterdag half twee in de middag; om de paar minuten hoor ik vanaf het Frederiksplein motorrijders optrekken naar de Weteringschans/Sarphatistraat en verder over de Stadhouderskade. Het lijkt wel oorlog. De dreiging van het motorlawaai. Onnodig en de vrijheid van anderen inperkend op een agressieve manier.
Rik Kruisdijk Amsterdam

 

Samenwerking Actiegroepen in Nederland

In Nederland zijn vele bewoners die zich dusdanig storen aan de geluidsoverlast van motorfietsen, dat ze daar net als wij een actiegroep voor hebben opgezet. In de afgelopen periode hebben wij overleg gepleegd met andere actiegroepen in Zuid-Holland, maar ook met actiegroepen in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Het ziet er naar uit dat er grote behoefte is aan een landelijke samenwerking, in het bijzonder vanwege:

  • Delen van ervaring van diverse gemeenten
  • Delen van ervaring met pers
  • Voorbeeld brieven aan B&W
  • Delen van ervaringen met partijen als ANWB, VVN, MAG, KNMV, waterschappen, provincie, etc.

Met verschillende groepen werken wij aan een landelijke actiegroep, om gezamenlijk op te treden, daar waar nodig.

Wij komen graag in contact met andere actiegroepen, laat het ons weten.

Mail naar geluidoverlast.krimpenerwaard@gmail.com

 

Motie CDA Krimpenerwaard

De CDA Krimpenerwaard is van plan een motie in te dienen om de overlast van Motorfietsen op de wegen in de Krimpenerwaard aan te pakken. Hierover wordt binnenkort van gedachten gewisseld.

Wij zijn erg blij met steun van de politiek en verzoeken B&W en de andere politieke partijen om deze motie te steunen.

De motie bestaat uit 2 opties:

  1. Handhaven van huidige wet en regelgeving
  2. Als a) onvoldoende mate kan plaatsvinden afsluiten van de gehele Lekdijk, IJsseldijk alsmede de Vlisterdijk in de weekenden en op feestdagen voor doorgaand motorverkeer. Bestemmingsverkeer hiervan dus uit te zonderen.

Onze gesprekken met de politie en B&W hebben geleerd dat optie a) Handhaven van huidige wet en regelgeving, als dit niet zeer consequent gebeurt, niet effectief is. Dit maakt dat optie wat ons betreft al snel uit beeld verdwijnt

  1. De politie heeft aangegeven niet voldoende capaciteit en budget beschikbaar te hebben om te kunnen handhaven
  2. Er is binnen onze politieregio geen kennis en materiaal om geluidsoverlast van motorfietsen te meten
  3. De TV uitzending van de Monitor laat zien dat deze geluidsmetingen erg complex en lastig uitvoerbaar zijn, tenzij deze controle plaatsvindt op het gebruik van een illegale uitlaat; ook de landelijke specialisten van de politiek worstelen hier mee.
  4. Nog steeds kunnen motorfietsen enorme overlast veroorzaken door de belachelijk hoge landelijke normen. Er zijn veel motorfietsen die wettelijk meer dan 90 tot 100dB geluid mogen produceren. Dit niveau veroorzaakt enorme overlast.

Wet publieke gezondheid (2008):

Deze Wet publieke Gezondheid vormt de Nederlandse uitvoering van de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangenomen “Internationale Gezondheidsregeling”. De wet regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, Elke Nederlandse gemeente heeft op basis van deze wet de taak te zorgen voor een stabiele en goed samenwerkende openbare gezondheidszorg, alsmede de verplichting een actief beleid te voeren op het terrein van de volksgezondheid.

De relatie tussen geluidoverlast en gezondheid is bijvoorbeeld aantoonbaar gemaakt in het rapport “Geluid en gezondheid” (2014) van de Gezondheidsraad en de ministeriële publicatie “Slimme en gezonde stad” (2017), aan welke publicatie een groot aantal gemeenten en kennisinstellingen actief hebben meegewerkt.

De optelsom van alle motorrijders bij elkaar is onrechtmatige hinder. Dit is schadelijk voor de gezondheid van grote groepen inwoners en dit maakt het noodzakelijk voor de gemeente om – met het oog op het welzijn en en de gezondheid van haar inwoners- effectieve maatregelen te treffen.

De vraag is niet zozeer of er wat moet gebeuren, maar vooral wat de meest effectieve maatregelen zijn om de overlast in te dammen.

Als handhaving niet haalbaar is wegens gebrek aan financiële middelen en capaciteit, is optie b) afsluiting van de dijken in de weekenden en op feestdagen op vorengenoemde gronden een veel beter alternatief.

Het is een serieuze maatregel, en het stuit ook ons tegen de borst om wegen te moeten afsluiten. Echter, daar waar het enkele jaren nog om een beperkt aantal motorfietsen ging, komen er nu honderden langsrijden op een middag in het weekend. Zowel individuele motoren als groepen maken veel te veel lawaai. En er zijn echt wel motorrijders, die het rustig aan doen en geen overlast veroorzaken. Maar jammer genoeg zijn er te veel herrieschoppers.

Burgemeester Peter Rehwinkel wil strengere handhaving

Tijdens de lockdown is het stiller buiten, waardoor het geluid van motoren nog beter te horen is. Peter Rehwinkel wil strengere handhaving en een geluids-APK.
De intelligente lockdown eiste van sommigen teveel. Motorrijders sloegen begin april massaal de beperkende coronamaatregelen in de wind. In mijn gemeente Bergen klonk: “Het lijkt hier de TT in Assen wel.”
We hadden de handen al vol om mensen te weerhouden naar de stranden te komen. De veiligheids­regio’s zagen zich in het paasweekend zelfs genoodzaakt om wegen af te sluiten voor motoren. Zo werd in Noord-Holland de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen afgesloten. Aan geen ander onderwerp ergert men zich momenteel zo als hieraan, zo blijkt uit de vele reacties die bij de gemeente binnenkomen.
‘Absolute aso’s’
Groepsverboden gelden voor motorrijders kennelijk niet, is telkens de teneur. In Het Parool werd in de afgelopen weken door ­brievenschrijvers gesproken over ‘absolute aso’s’, ‘nozems’ en ‘racemonsters’. ‘Motorrijders zijn onaantastbaar,’ was een ander krantencommentaar.

Lees hier het volledige artikel in Parool