Het Kontakt dec 2017

Afbeelding

Reacties geluidsoverlast
Krimpenerwaard  Dinsdag 20 december 2017

Op de publieksactie ‘Geluidoverlast motorfietsen in de Krimpenerwaard’ zijn volgens de
initiatiefnemers verschillende reacties binnengekomen.
“Diverse inwoners van Haastrecht, Vlist, Stolwijk, Schoonhoven en Bergambacht hebben
een steunbetuiging geschreven op de website”, meldt secretaris Tony Hardenberg.
“Mensen zijn blij dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan het probleem, anderen
geven aan dat het ook bij hen speelt. Een aantal bewoners nodigt de politiek uit om op een
zomerse dag de overlast te ervaren en er zijn diverse ideeën geopperd om de overlast
terug te dringen.”
De actiegroep heeft een brief gestuurd aan alle fractievoorzitters van de politieke partijen
in de Krimpenerwaard met het verzoek om hun standpunt aan te geven in de
problematiek. Hardenberg: “We vinden bijvoorbeeld dat de wettelijk bepaalde
geluidsnormen en de stiltegebieden in de Krimpenerwaard gehandhaafd dan wel in stand
gehouden moeten worden. We nodigen alle inwoners van de Krimpenerwaard uit om de
enquête in te vullen en te reageren op de eventuele geluidoverlast in hun buurt.” Dit kan
via http://www.geluidoverlast-krimpenerwaard.com.
Copyright Het Kontakt

AD Groenehart dec 2017

‘Opzettelijk gebulder motoren hoort niet in een stiltegebied’

Mag het een beetje stiller. Een groep inwoners van Haastrecht ervaart op mooie dagen veel hinder van bulderende motoren. Samen proberen zij de grenzen van de stilte te bewaken.

In zijn tuin aan de Bredeweg in Haastrecht gebeurt het op een stralende dag geregeld dat hij opschrikt van ‘asociaal geraas’ van motoren, dat hij al hoort aankomen als de motorrijders nog over de Provincialeweg toeren. De gesprekken die Tony Hardenberg dan voert, moet hij staken.

Geen problemen heeft hij met motorrijders die lekker toeren en het geluid dat zij produceren tot een minimum beperken. Waar hij zich wél aan stoort, en met hem de andere leden van het actiecomité Geluidsoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard, is het ‘opzettelijke gebulder’ dat wettelijke geluidsnormen overschrijdt. Dat is brullende herrie die hoort bij autosport, vindt Hardenberg. ,,Fantastisch voor op het TT-circuit, maar niet in een stiltegebied.”

 Website

De afgelopen jaren vond de groep inwoners van Haastrecht elkaar, en besloten zij om werk te maken van de naar eigen zeggen forse en vaak terugkerende geluidsoverlast door motoren. Een week geleden lanceerde het comité een website die peilt hoeveel mensen hinder ondervinden van motorherrie die de wettelijke perken te buiten gaat. Momenteel zijn dat er 45. ,,Vanuit Stolwijk, Schoonhoven, Vlist, de Goudse en Oudewaterse kant van Haastrecht hebben we al in totaal vijftig reacties gekregen, waaronder twaalf brieven. Dit is het begin.”

Met de respons vulde het comité een kaart in en kwam het tot vijf probleemgebieden: de Opweg in Schoonhoven; de Bredeweg in Haastrecht; de Provincialeweg Oost in Haastrecht; de Provincialeweg richting Gouda plus de dorpskern van Haastrecht; en Stolwijk. ,,Zo kunnen wij de gemeente laten zien dat het probleem niet alleen speelt in Haastrecht, maar zich veel verder uitstrekt. We zijn nu begonnen omdat het lang duurt om eventueel handhaving in te plannen. En we willen van de politieke partijen hun standpunten weten, zodat we een stemadvies kunnen uitbrengen.”

 Nodeloos motorlawaai

Zo kunnen wij de gemeente laten zien dat het probleem niet alleen speelt in Haastrecht, maar zich veel verder uitstrekt. In 2014 bood een bewonersgroep rond de Bredeweg in Haastrecht tijdens een gesprek met het toenmalige college van de gemeente Vlist 180 handtekeningen aan van omwonenden met zorgen over nodeloos motorlawaai. Burgemeester Aaltina Evenhuis zegde toen volgens Hardenberg toe dat zes keer per jaar geluidscontroles zouden worden uitgevoerd. ,,Dat is nooit nageleefd.”

Het uiteindelijke doel staat nog onverminderd voorop: samen denken over oplossingen. Het opwerpen van blokkades, zoals gesuggereerd, gaat Hardenberg te ver. ,,Wij zijn nette, niet-boze burgers.”

Twee maanden terug wendde de actiegroep zich tot wethouder Pieter Neven (verkeer en vervoer, SGP). ,,Die wil ook niet handhaven, want dat zou lastig zijn en duur, en heeft volgens hem geen prioriteit. Niet handhaven is een landelijk probleem.

Uit angst voor motorrijders? Dat geloof ik niet. Bij Concordia wordt wel gecontroleerd op lawaai, dus waarom ook niet bij brullende motoren? Herriemakers langs de kant zetten, heeft meteen effect, omdat zij dat niet prettig vinden.”